Actueel

reageer als eerstdo 13 mei 2021

Muziek en Taal Bokaal voor Dordrecht

DORDRECHT – Koningin Máxima bezocht dinsdag 11 mei als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas, De Keukenhof in Lisse, waar verschillende afspraken werden bekrachtigd voor structureel muziekonderwijs in Zuid-Holland en Zeeland. Leerlingen van IKC De Wereldwijzer uit Dordrecht mochten hierbij aanwezig zijn en voor haar optreden. Wethouder Piet Sleeking mocht de Muziek en Taal Bokaal namens Dordrecht in ontvangst nemen.

Gemeente Dordrecht ontving de Muziek en Taal Bokaal als erkenning voor de ontwikkeling van structureel muziekonderwijs en de ontwikkeling van muziek en beweging binnen het taalonderwijs op alle Dordtse scholen. Kinderen uit de schakelklas van IKC De Wereldwijzer maken samen muziek op school en werken zo aan hun woordenschat. Muziek wordt ingezet om te werken aan de taalontwikkeling van kinderen. Alle zintuigen worden gebruikt om nieuwe woorden te leren. Hierbij wordt aanspraak gemaakt op de creativiteit, expressie en verbeelding van de leerlingen. Zo beklijven de nieuwe woorden, samen met de reguliere lessen veel beter.

‘50dagenmuziek’

Het bezoek was onderdeel van de campagne ‘50dagenmuziek’ van Méér Muziek in de Klas, ter ere van de 50e verjaardag van Koningin Máxima. De campagne draagt bij aan het doel van de stichting én de wens van Koningin Máxima: structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. Daarnaast laat de campagne zien hoe goed het gaat in Dordrecht, Rotterdam, Hoeksche Waard en Hellevoetsluis. De kinderen van de schakelklas IKC De Wereldwijzer maakten ook een muzikaal kaarsje voor de verjaardagstaart van Koningin Máxima als onderdeel van de campagne.

Feestelijk muzikaal bezoek

Het bezoek van de Koningin werd opgeluisterd door verschillende artiesten die optraden voor een klein aantal aanwezigen. Zo zongen de kinderen uit Dordrecht het lied ‘hups zei de rups’, was er een optreden van Wouter Hamel, ambassadeur van Méér Muziek in de Klas en liet PABO Koor van de Thomas More Hogeschool in Rotterdam van zich horen. (Foto’s: Martin Hols)

Geef een antwoord