DORDRECHT – Het deel van de N3 waarop nu nog gewerkt wordt gaat na komend weekend weer open voor het verkeer, meldt Rijkswaterstaat. Komende nacht levert dat mogelijk geluidhinder op voor omwonenden. (Foto: Thymen Stolk)

Een van de laatste werkzaamheden op het nu nog afgesloten deel van de N3 is het slopen van de oude voegen bij de viaducten en het vullen hiervan met nieuw asfalt. Dit werk levert de nodige geluidshinder op en was daarom overdag gepland. Door de warmte hardt het asfalt echter niet goed uit. Bovendien zijn de bestaande voegen uitgezet door de warmte, waardoor het slopen ervan lastiger is dan verwacht. Daarom is besloten om deze werkzaamheden uit te voeren in de nacht van 10 op 11 juni vanaf 22.00 tot 05.00 uur. Advies aan omwonenden is om deze nacht de ramen gesloten te houden vanwege te verwachten geluidhinder.

Overdag verlicht

‘Waarom staat overdag de verlichting aan?’, was de vraag van een lezer die deze week binnenkwam op de redactie. ‘Al maanden ergeren mijn man en ik zich aan het feit dat alle straatverlichting op de N3 overdag brandt. Dit zal niet gratis zijn. Besparing van deze verspilling kunnen beter ten goede komen aan bijvoorbeeld het herstel van de molen aan de Noordendijk’. Navraag bij Rijkswaterstaat leverde het volgende antwoord op: ‘Dit betreft een tijdelijke situatie tijdens het vervangen van de verlichting voor de N3. Normaliter schakelt een hele groep verlichting automatisch aan of uit naar gelang het dag of nacht is. Omdat we nu bezig zijn met het vervangen van de verlichting werkt dit automatische systeem niet optimaal. In het verleden traden hierdoor de nodige storingen op in de nacht. Door de verlichting continu aan te houden signaleren we sneller of er verlichting uitvalt, zodat we dit tijdig kunnen repareren. Uitgangspunt is dat ’s nachts alle verlichting goed werkt, omdat dit bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Waar de N3 al voorzien is van nieuwe verlichting is deze situatie al opgelost en als het project eind juli gereed is, is dit verleden tijd.’