DORDRECHT – Nationaal Park De Biesbosch is een uniek zoetwatergetijdengebied. De afwisseling van rietlanden, wilgenbossen, eilanden en kreken maakt het tot een avontuurlijk natuur- en recreatiegebied. Waar zowel dieren als mensen graag verblijven. Om de kwetsbare natuur te beschermen hebben de colleges van de gemeenten Altena, Drimmelen en Dordrecht nieuwe maatregelen genomen. Eén daarvan is de nachtrustregeling, waarmee de natuur tijdens de nachtelijke uren wordt ontzien. Varen is dan alleen mogelijk op de hoofdvaarwegen. Want juist in de nachtelijke uren is de Biesbosch een belangrijk  leefgebied voor vele soorten dieren. Vanaf 31 maart mogen bezoekers alleen nog maar tussen zonsopkomst en zonsondergang varen in de kreken van Nationaal Park de Biesbosch. Dit is een aanvulling op de rust die al geldt tijdens de winterperiode (winterrust) of in de buurt van een broedend vogelpaar (broedrust).

Watersporters die op het tijdstip van zonsondergang nog in Nationaal Park De Biesbosch zijn, mogen nog wel via de hoofvaarwegen het gebied verlaten. Het verbod geldt namelijk niet op de hoofdvaarwegen. De nachtrustregeling geldt niet voor bewoners, tijdens calamiteiten en voor hulpdiensten. Overnachten op een boot in de Biesbosch blijft mogelijk waar dat nu ook is toegestaan. Staatsbosbeheer kan ontheffingen verlenen voor incidentele activiteiten tijdens de nachtrustregeling.  

In het voorjaar geldt in de Biesbosch ook de broedrustregeling. De broedrust is niet nieuw. Deze periode begint al op 1 januari en loopt tot 1 augustus, afhankelijk van de vogelsoort. Voor bijvoorbeeld een broedende zee- of visarend kan Staatsbosbeheer een gebied tijdelijk afsluiten voor bezoekers en zo de vogels de benodigde rust bieden om zo verstoring tegen te gaan en de jongen ongestoord te laten uitkomen en opgroeien’

De drie regelingen  zijn van toepassing op artikel 15 lid 2 van de Biesboschverordening waarmee o.a. een tijdelijk vaarverbod is afgegeven. Meer weten?  De rustregelingen worden toegelicht op de website van Staatsbosbeheer https://www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/biesbosch/over-de-biesbosch.