REGIO – Zoals aangekondigd door demissionair minister Kuijpers van VWS start op 2 oktober de najaarsronde van de coronaprik. Deze is bedoeld voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona: 60-plussers, volwassenen die een griepprik-uitnodiging krijgen, medisch hoog risicogroepen en zwangeren. Ook zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact mogen een coronaprik halen. In eerste instantie kunnen mensen alleen op afspraak terecht bij de GGD-priklocaties in het land. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

Anders dan bij vorige coronaprikrondes ontvangt niet iedereen die een coronaprik mag halen, hierover een brief. Alleen mensen van 60 jaar of ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief van het RIVM. Andere doelgroepen worden voornamelijk uitgenodigd via publiekscommunicatie om zelf een afspraak te maken bij de GGD.

Zelf afspraak maken
De overige doelgroepen (zoals mensen van 18-59 jaar die ook een griepprik mogen halen, medisch hoog risicogroepen, zorgmedewerkers en zwangeren) krijgen géén persoonlijke uitnodigingsbrief, maar kunnen vanaf 16 oktober zelf een afspraak maken bij de GGD. Dat kan 24 uur per dag met DigiD via planjeprik.nl. Mensen zonder DigiD kunnen vanaf dan tijdens kantooruren bellen met 0800-7070 om een afspraak te maken.

Prikken op afspraak
Ook mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch een coronaprik willen halen, kunnen een afspraak maken via planjeprik.nl. Het is voor alle genoemde doelgroepen tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik op afspraak te halen.

Prikken zonder afspraak
Later dit najaar kunnen mensen ook zónder afspraak naar de priklocaties van de GGD’en komen. Wanneer en waar dat kan, is dan te zien op prikkenzonderafspraak.nl.