DORDRECHT – Langs de Overkampweg en Karel Lotsyweg bij het Albert Schweitzer ziekenhuis worden de 46 knotplatanen weggehaald. Via de Bomenmakelaar is er een nieuw onderkomen voor de bomen gevonden bij een boomkwekerij, mits zij met kluit en al uit de grond gehaald kunnen worden. De verhuizing vindt plaats in het kader van de ontwikkeling van een groene ‘Middenzone Gezondheidspark’. Op deze locatie komt een nieuwe woonwijk met daarbij ook commerciële ruimtes en parkeervoorzieningen. De bomen in de openbare ruimte van dit gebied moeten beter gaan aansluiten bij het Overkamppark. De knotplatanen dragen weinig bij aan de biodiversiteit en het knotten maakt de platanen duur in de beheerkosten.

Omdat de groei van de bomen in de winterperiode stil staat, is dit een goede tijd om de bomen te verplanten. De boomkweker zorgt dat de bomen naar andere projecten/locaties gaan waar ze beter tot hun recht komen. Er bestaat een kans dat het voor enkele bomen niet lukt ze te verhuizen. Het gaat om bomen waarbij de wortels dichtbij kabels en/of leidingen liggen. De gemeente probeert eerst om de wortels vrij te maken om de boom met kluit en al uit de grond te halen. Als dat niet lukt, dan is kap niet te voorkomen.
De gemeente gaat in Middenzone Gezondheidspark meer bomen terug planten, die beter passen bij het Overkamppark en extra bijdragen aan de gezonde leefomgeving van het Gezondheidspark en de biodiversiteit vergroten. De nieuwe bomen worden waarschijnlijk in het voorjaar geplant, nadat bepaalde bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Dit om beschadiging aan de nieuwe bomen, zes verschillende soorten, te voorkomen. Meer informatie over de herinrichting van het gebied is te vinden op www.dordrecht.nl/middenzone.