Actueel

reageer als eerstdo 28 mei 2020

Nieuwe brandweerkazerne in Papendrecht

PAPENDRECHT – De bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Papendrecht gaat na de zomervakantie van start. “De bouwtijd is ongeveer acht maanden”, aldus Rick Wolterink, projectleider gebouwbeheer Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Dat betekent dat de brandweerlieden van de post in Papendrecht, ongeveer 35 brandweervrijwilligersen 19 jeugdbrandweerleden, in het voorjaar van 2021 hun intrek in de spiksplinternieuwe kazerne kunnen nemen. “En daar wordt zeker naar uitgekeken.”

Momenteel huurt de Veiligheidsregio ZHZ het pand aan de Poldermolen 8van de gemeente Papendrecht. De meeste andere kazernes in het gebied van de Veiligheidsregiozijn in eigen beheer. Het huidige gebouw, waarin ook de politie is gehuisvest, is verouderd. “De politie gaat een nieuw regiokantoor bouwen en het pand verlaten”, aldus Wolterink. Ook dit is één van de redenen om nieuwbouw te realiseren, een plan dat reeds in 2017 vorm vatte. “Samen met de gemeente Papendrecht is naar een geschikte locatie gezocht.” Die werd gevonden aan de Willem Dreeslaan, naast de nieuwe gemeentewerf. Na de zomervakantie start de bouw van de kazerne. “De locatie voldoet uitstekend aan alle eisen. Het is onderzocht aan de hand van een programma met uitruk- en aanrijtijden en biedt voldoende dekking voor het gehele gebied.”

De nieuwe kazerne, een ontwerp van RoosRos architecten, biedt onder meer zeven stallingsplaatsen, een kantine/en instructieruimte en omkleedruimtes. “Het wordt een mooi gebouw wat duurzaam wordt gebouwd met onder andere zonnepanelen, hergebruik vanoude materialen en extra isolatie in gevels en dak. In de kazerne in Papendrecht staan in ieder geval twee tankautospuiten, een hoogwerker en een hulpverleningsvoertuig. Die laatste wordt bijvoorbeeld ingezet bij ongevallen op de snelweg, om mensen uit een voertuig te bevrijden.” In het voorjaar van 2021 volgt de verhuizing van de kazerne in Papendrecht, die onderwijl operationeel gehouden moet worden. “De brandweer is tenslotte altijd operationeel.” (Afbeeldingen: RoosRos architecten)

Geef een reactie