DORDRECHT – De Sportraad brengt ook dit jaar weer gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het college van Burgemeester en Wethouders. In een nieuwe samenstelling, want de zeven leden tellende raad telt maar liefst vijf nieuwe gezichten. Voorzitter John Streng heeft het volste vertrouwen in dit jaar. Naast constructieve gesprekken met de sportwethouder, was ook de sollicitatieprocedure zeer vruchtbaar. “We zijn op de goeie weg. We gaan sport op de kaart zetten!”, vertelt hij.

Dit is de tweede termijn van John Streng in de Sportraad, als voorzitter ditmaal. Liefst vijf van de zeven leden besloten vorig jaar, na het termijn van drie jaar, het stokje over te dragen. Hier lagen verschillende redenen aan ten grondslag, zegt Streng: “De één vond het na drie jaar tijd voor een frisse wind, de ander had door zijn werk minder tijd voor de Sportraad.”

En tijd gaat er zeker zitten in het onafhankelijke adviesorgaan, de belangenbehartiger van alle sporters én de sportbeleving in de stad. Zeker nu de Sportraad een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de gemeente is aangegaan. “We hebben het volste vertrouwen in deze samenwerking. In de oude Sportraad werd soms erg kort dag om adviezen gevraagd, nu wordt in samenwerking met Team Sport van de gemeente een werkprogramma 2020 opgesteld, waarin staat vermeld welke adviezen er van de Sportraad worden verwacht.” De voorzitter verwacht dat de Sportraad dit jaar zo’n tien adviezen aan B&W gaat uitbrengen, gevraagd én ongevraagd, en op allerlei gebieden. Wethouder Marco Stam is blij dat de Sportraad weer op volle kracht is. “Er spelen op het moment veel zaken op sportgebied. Denk alleen al aan de Sportparkenvisie. Het is goed dat de Sportraad op dit soort zaken adviseert. En het is nog mooier als ze ook zelf vraagstukken op tafel leggen.”

Overleg
Naar aanleiding van de succesvolle sollicitatierondes heeft de Sportraad nu zelfs een wachtlijst. “Er hebben zich heel veel mensen gemeld voor de Sportraad die geschikt zijn, maar zeven leden vinden we vooralsnog voldoende.” Deze leden komen uit de diverse sportgelederen en komen eens per maand bijeen. “Daarnaast is er ook tussentijds overleg en zijn de leden vertegenwoordigd bij heel veel verschillende sportoverleggen.” De raad heeft zo een goed idee wat er speelt op sportgebied. Daarnaast kan de Sportraad ook benaderd worden. Op www.sportraaddordrecht.nl is alle informatie te vinden.

Brede vertegenwoordiging
De sportraad bestaat uit Peter Bouman (korfbal, oud-voorzitter Sporting Delta), Leora Donk (oud-topvolleybalster), Arjan Hamberg (brede bestuurlijk maatschappelijke ervaring, waaronder in de lokale politiek), Jan van Haren (derde termijn in Sportraad, afkomstig uit atletiek en onderwijs), Claudia Scheepers (hockey, manager in onderwijs), voorzitter John Streng (volleybal, oud-voorzitter Next Volley) en Rob Weeda (onderwatersport, brede bestuurlijke ervaring).