ZWIJNDRECHT – Ruim duizend corporatiewoningen in de Zwijndrechtse wijk Walburg krijgen in de toekomst stadsverwarming via een nieuwe duurzame warmtebron; een TEO-centrale, die thermische energie haalt uit oppervlaktewater. Hiermee kunnen woningen en ander vastgoed aardgasvrij verwarmd worden. De gemeente Zwijndrecht, warmtebedrijf HVC en drinkwaterbedrijf Oasen werken hier samen aan. (Foto: Stolk Fotografie)

Een TEO-centrale wekt warm water op door middel van aquathermie; warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Een nieuwe drinkwaterzuivering van Oasen gaat inwoners van de gemeente Zwijndrecht voorzien van betrouwbaar drinkwater. Wethouder Jacqueline van Dongen: “Het gebruik van aquathermie als duurzame bron voor het verwarmen van woningen en gebouwen is een belangrijke stap. De actualiteit zorgt voor het besef dat de noodzaak groter is dan ooit. Partners waar je op kan bouwen en die hetzelfde doel voor ogen hebben, heb je hier zeker voor nodig. Nu is het tijd om door te pakken en deze duurzame warmtebron samen te realiseren.”

Locatie
Warm water wordt straks opgewekt uit het oppervlaktewater van de Oude Maas. Daarom is een installatie nodig in de buurt van de rivier. HVC en de gemeente zijn op zoek gegaan naar een locatie en uit onderzoek kwam het terrein van Oasen als geschikte locatie naar voren. Oasen heeft aangeboden om op haar terrein te kijken naar de mogelijkheden. Ook wordt goed gekeken hoe dit past binnen de omgeving. Hierbij worden de omwonenden nauw betrokken. Naast het beschikbaar stellen van een locatie wordt er ook onderzocht of er warmte kan worden onttrokken aan toekomstige afvalstromen van Oasen. “Het ontwikkelen van aquathermie is een belangrijke pijler binnen onze meerjarenbronnenstrategie bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarom zijn we heel blij met dit project en deze samenwerking’, zegt Marco van Soerland, directeur Warmte HVC.