DORDRECHT – In winkelcentrum Bieshof wordt deze zondag 11 september vanaf 15.00 uur een openluchtviering gehouden. Deze viering wordt georganiseerd door Huis bij de Bron en de Kandelaarkerk, twee kerken die in Stadspolders staan. Een unieke gebeurtenis, omdat, ook landelijk gezien, zelden of nooit een gereformeerd-vrijgemaakte kerk en een protestantse gemeente samen een viering belegden, aldus betrokken dominees Matthijs Haak en Erik Schipper. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

Twee jaar geleden, toen Stadspolders 40 jaar bestond, werd dit initiatief gelanceerd, maar door corona kon het toen niet doorgaan. De kerken hebben het plan dit jaar weer opgepakt en geven de viering het thema ‘Samen Stadspolders’. “Als kerken willen we graag wat voor de buurt betekenen. Dat doen we bijvoorbeeld door de kerk open te zetten voor mensen uit de buurt om een kop koffie te drinken, of we verzorgen een maaltijd. We merken dat dat gewaardeerd wordt”, lichten de organisatoren het thema toe.  “Er bestaat toch nog altijd een drempel om een kerk binnen te stappen. Door een openluchtviering te organiseren, halen we die drempels weg. Een kerk is een plek om de rust en vrede van God te ervaren, daar is in deze tijd behoefte aan.”

Zingen, bidden, springen, dansen

De viering is een gevarieerd geheel. Een kwartet zingt een aantal liederen, er wordt een deel uit de bijbel gelezen en uitgelegd en er wordt samen gezongen en gebeden. Er is ook een springkussen voor de kinderen en zij voeren een dans op. Een bewoner vertelt iets over wonen in Stadspolders en naast dit alles is er gelegenheid voor ontmoeting bij een koffie of thee. Met financiële steun van Wijkwens kan dit alles georganiseerd worden.