DORDRECHT – De opgeheven bewonersvereniging De Vier Burgen heeft haar resterende positieve saldo verdeeld over het Albert Schweitzer ziekenhuis, activiteitencentrum Overweg van Gemiva en dierenasiel Louterbloemen. In het ziekenhuis komt de donatie van ruim tweeënhalfduizend euro specifiek ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van leukemie.

De vereniging werd in de jaren ‘70 opgericht om huurdersbelangen in de wijk Sterrenburg 3 te behartigen. De afgelopen jaren bleek het steeds lastiger om bestuursleden te vinden. Daarnaast vindt afstemming tussen bewoners en woningcorporaties en de gemeente tegenwoordig plaats op andere manieren en op grotere schaal. Daarom trokken de leden de conclusie dat er voor De Vier Burgen geen bestaansrecht meer was. Tijdens de opheffingsvergadering werd besloten om de resterende financiële middelen volgens bepaalde percentages te verdelen onder drie Dordtse goede doelen. Op de foto overhandigen voorzitter Michael Schouten en penningmeester Addy van de Pavert een cheque met de donatie aan internist-hematoloog dr. Mark-David Levin van het Albert Schweitzer ziekenhuis.