DORDRECHT – De Jaap van der Lee-, Jan van Zuuren-, Jan Noorland- en Jan van der Dussenstraat. Vier naoorlogse Dordtse burgemeesters geven de straten van DistriPark Dordrecht (Dordtse Kil IV) een naam.

Het idee om de namen van naoorlogse burgemeesters aan de straten te verbinden, leefde al veel langer bij de straatnamencommissie. Dit voorstel werd daarom ook zelf door de commissie aan de gemeenteraad voorgesteld. Het voorstel is daarna door het college van burgemeester en wethouders besproken. Het is de gemeenteraad die de laatste stem heeft.

Overigens moest voor burgemeester Van der Lee wel een uitzondering worden gemaakt, omdat deze burgemeester pas in 2013 is overleden. Als criterium hanteert de commissie altijd een termijn van tien jaar, omdat een naam de kritiek van de tijd moet kunnen doorstaan.

De hoofdweg op DistriPark Dordrecht ligt in het verlengde van de al bestaande Aquamarijnweg. Er is daarom gekozen om deze naam ook aan de hoofdweg van DistriPark Dordrecht te geven.