DORDRECHT – “Als je in de shit zit, denk je vaak dat je de enige bent. Het is dan fijn om gehoord te worden en te merken dat je niet alleen bent. De kracht van contact met lotgenoten is heel sterk”, weet Hans Blom, vrijwillige trainer/coach bij Herstelacademie PEERpoint. Hans zet zijn eigen (herstel)ervaringen in om anderen te helpen, onder meer bij de herstelacademie, een initiatief van vijf grote ggz-instellingen in de regio. Het startprogramma van PEERpoint was klaar op de dag dat het land vorig jaar maart in lockdown ging. Ervaringsdeskundige projectleider, Tamara Kinnigin: “Ondanks de omstandigheden is het eerste jaar succesvol verlopen. Ik heb gezien; bij de herstelacademie zit je eerste rang bij de wonderen die gebeuren.”

Peer, het is het Engelse woord voor gelijke. Wie deelneemt aan een activiteit van PEERpoint komt in contact met lotgenoten en ervaringsdeskundigen, de één al verder op het pad van herstel dan de ander. Allemaal mensen die een levensontwrichtende ervaring (of meerdere) hebben meegemaakt. De onderlinge herkenning maakt dat er mooie dingen ontstaan, zeggen Hans en Tamara. “Dat je niet alleen staat in het herstelproces is een enorme opluchting. Er is niet alleen begrip en erkenning, er wordt ook hoop en perspectief geboden. Bezoekers kunnen zich optrekken aan of steun vinden bij elkaar, omdat niet iedereen in dezelfde fase van herstel zit”, aldus de twee.

Verhalen delen
PEERpoint is een initiatief van het Leger des Heils, De Hoop, Antes, Yulius en Eleos. Bijzonder aan de herstelacademie is dat deze volledig gerund wordt door gediplomeerde ervaringsdeskundigen en op een eigen, onafhankelijke locatie is gehuisvest. “We zijn, nog, uniek in de regio”, aldus Tamara. Zij vindt dat de achtergrond van de ervaringsdeskundigen een groot voordeel heeft: “Wij snappen echt waar iemand vandaan komt, net als de andere bezoekers overigens, omdat ook wij in zo’n donkere plaats hebben gezeten. Dat zorgt voor openheid.” Wat aangeboden wordt zijn activiteiten, geen therapieën, waaraan in groepsvorm kan worden deelgenomen en waarbij herstel centraal staat. Hans: “Het mooie aan PEERpoint is dat er binnen een groep een bak aan ervaring is in herstel. Het delen van inzichten, het geven van tips en trucs. Wat voor jou heeft geholpen en wat niet, is zo waardevol. Herstel is een heel persoonlijk proces. Wat voor de één niet werkt, kan dat voor de ander wel doen, maar dan moet je het wél kennen. Daarom is het zo belangrijk om ervaringen en inzichten te delen. Je leert van elkaars verhalen.”

Herstelproces
De levensontwrichtende ervaringen van de bezoekers zijn heel verschillend van aard. “Nu gaat het voornamelijk om ervaringen met dakloosheid, psychiatrie en verslaving, maar we zouden het heel graag breder willen. Denk aan iemand die in een (vecht)scheiding zit of in de rouw is, of aan iemand die eenzaam is. Het is namelijk niet de ontwrichtende ervaring die bij de herstelacademie centraal staat, al mag daar natuurlijk over gesproken worden, maar, zoals de naam al zegt, juist het herstel waar de focus op ligt. Het herstelproces kent vele universele componenten”, weet Tamara. Zo zijn er in herstel grofweg vier fases te benoemen: “De eerste fase noemen we de overweldiging. In de psychiatrie wordt dit vaak de ‘crisisfase’ genoemd. Vanaf de tweede fase, de worsteling, kunnen mensen bij de herstelacademie terecht. Dus juist als je heel erg worstelt met de gevolgen van de levensontwrichtende ervaring kun je veel hebben aan onze activiteiten. De derde fase is dat je hebt leren leven met ‘het ding’ dat nu weliswaar minder ruimte inneemt in je leven, maar er nog wel steeds is. En voor sommige mensen is ook de vierde fase haalbaar, het leven erna, waarin ‘het ding’ helemaal is verdwenen. Het is natuurlijk ontzettend helend om al deze verhalen te delen.”

Eigen regie
Het zijn nu voornamelijk de betrokken ggz-instellingen die de bezoekers op PEERpoint attenderen. Daarom wordt gewerkt aan naamsbekendheid. Tamara: “We willen mensen er graag op attenderen dat zij ook zonder (door)verwijzing bij ons terecht kunnen. Het nieuwe winterprogramma staat net online en iedereen kan zich hiervoor aanmelden!” Hans: “Bij de activiteiten houd je de eigen verantwoordelijkheid, je eigen regie. Je deelt wat je wilt delen. Er zit geen druk achter. Er hoeven geen doelen behaald te worden. Dat alleen al werkt bevrijdend en herstel bevorderend.” Tamara: “Ook mensen die nu op een wachtlijst staan kunnen zich aanmelden. Wellicht dat er na deelname aan de activiteiten bij PEERpoint minder (GGZ) zorg nodig is, of misschien zelfs helemaal geen (GGZ) zorg.” Het geheel wordt vormgegeven door ervaringsdeskundigen. “Wij weten hoe te luisteren en hoe te reageren vanuit onze ervaringsdeskundigheid.” De subsidie voor 2022 is zo goed als zeker. “Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.”
Het winterprogramma is te vinden op www.peerpointherstelacademie.nl. Meer informatie via tel. 06-10152712 (maandag tot en met donderdag) en info@peerpointherstelacademie.nl.