Actueel

reageer als eerstwo 13 jan 2021

Platanen Stadspolderring in de commissie

DORDRECHT – De kap van 34 platanen langs de Stadspolderring wordt vanavond (woensdag) besproken in de Commissie Fysieke Leefomgeving. Momenteel is een ‘revitalisering’ van het zuidelijke deel van de Stadspolderring (tussen beide spoorviaducten) in voorbereiding. Het asfalt van de hoofdrijbaan wordt vervangen en de in- en uitritten naar de aanliggende woonerven opnieuw ingericht en bestraat. In het oostelijk deel van het projectgebied, tussen het Albert Camus-erf en spoorviaduct, is eveneens ophoging noodzakelijk vanwege verzakking. Gekeken is of de platanen eventueel verplaatst kunnen worden. Hier zou een kostenplaatje mee gemoeid zijn van een miljoen euro. Volgens Stichting Het Wantij kunnen de bomen, tegen minimale kosten, blijven staan. “Stichting Het Wantij heeft na het opvragen van de stukken die ook aan de raad waren gestuurd, zich gebogen over alternatieven en kwam tot de conclusie dat de bomen, met wat aanpassingen, best kunnen blijven staan. Dat werd bevestigd door geraadpleegde deskundigen.” In een onderzoeksrapport vond de stichting een bijzondere paragraaf. “Dat de bomen wel degelijk kunnen blijven staan en ook hoe dat kan. Het ophogen van de grond voor de renovatie van de weg en bij de woningen kan alsnog gewoon plaatsvinden.” Het onderwerp staat voor vanavond op de politieke agenda. (Foto: Thymen Stolk)

Geef een reactie