DORDRECHT – In augustus 2022 is in Dordrecht een pilot gestart met een videovoertuig dat voor het reguliere politiewerk wordt ingezet. Inmiddels rijdt het voertuig ruim een half jaar door de stad en is het regelmatig ingezet tijdens meldingen. De techniek en software in het voertuig worden continue geoptimaliseerd, waardoor het voertuig effectiever wordt in gebruik. Ook is inmiddels de mogelijkheid tot arrestantenvervoer gerealiseerd in het voertuig. De pilot loopt nog tot en met juli 2023. Hierna wordt geëvalueerd en besloten of het videovoertuig actief blijft binnen de eenheid Rotterdam. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

Sinds de start van de pilot is het videovoertuig al geregeld van waarde gebleken bij verschillende meldingen. Zo is het meerdere keren ingezet bij een aanhouding met verzet. De gemaakte camerabeelden kunnen dienen als bewijsmateriaal. Ook is het videovoertuig van waarde geweest bij een melding over een persoon te water. Met de warmtesensor in de camera kon al snel worden vastgesteld dat het niet om een persoon te water ging, waardoor verdere politie-inzet niet meer nodig was. Ook was het voertuig meerdere keren bruikbaar voor ‘hulp op afstand’. Bij sommige incidenten is het zo druk, dat politiemensen lastig kunnen communiceren met collega’s van de meldkamer of andere agenten. Dankzij het videovoertuig kunnen collega’s op afstand meekijken en inschatten of de politiemensen op straat bijvoorbeeld bijstand van extra collega’s nodig hebben.

Arrestanten

Op de plek waar in een politievoertuig normaal gesproken ruimte is voor arrestantenvervoer, was in het videovoertuig ruimte gemaakt voor een werkplek voor collega’s, waar zij de gemaakte videobeelden konden uitkijken. De agenten die met het voertuig reden, gaven aan de mogelijkheid tot arrestantenvervoer te missen. Hielden zij een verdachte aan, dan kon het videovoertuig de arrestant niet naar een politiebureau brengen, maar moest een extra politiebus ter plaatse komen. Om die reden is de werkplek achterin het voertuig om camerabeelden uit te kijken, verwijderd, waardoor er ruimte kwam voor arrestantenvervoer op die plek. Voorin het voertuig is het nog wel mogelijk om de gemaakte camerabeelden uit te kijken.

Privacy

De politieorganisatie heeft een belangrijke taak om zorgvuldig om te gaan met beelden en het waarborgen van de privacy van burgers. Daarom heeft er voor de start van deze pilot een uitgebreide beoordeling plaatsgevonden, een zogenaamde gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB). Het doel hiervan is om privacyrisico’s weg te nemen of te verkleinen. Transparantie over deze pilot is voor de politie dan ook belangrijk. Er zijn vijftien collega’s getraind om als operator met dit voertuig te mogen werken. Zij weten hoe ze de beelden wel en niet mogen gebruiken. De toegangsregels en gebruiksregels die voor deze camerabeelden gelden, zijn hetzelfde als voor alle andere camerabeelden die de politie zelf verzamelt. Inwoners die hier vragen over hebben, kunnen contact opnemen via de privacysdesks van de politie-eenheden.