Actueel

reageer als eerstvr 20 dec 2019

Politiek Gezien

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. De laatste Dordtse gemeenteraadsvergadering voor het kerstreces ging niet rimpelloos voorbij. 

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar ging het vooral over het woonvisiebeleid van het college. Er moeten meer woningen in Dordrecht gebouwd worden. Liefst woningen in het duurdere segment, wat dan weer zijn weerslag heeft op de beschikbaarheid in het goedkopere huur- en koopsegment. Daar wringt de schoen al lange tijd en dat zal nog wel even voortduren. De kern van dit probleem: waar kunnen we bouwen en voor wie gaan we bouwen? Voor mensen van buiten de stad. We willen immers groeien van een stad van pakweg 120.000 naar 140.000 inwoners, wat weer goed is voor de economie en de voorzieningen van de stad. Niets verkeerd aan, maar de prangende vraag is en blijft: gaat dit niet ten koste van de huidige bewoners die wonen in de sociale huurklasse? En wanneer er onvoldoende betaalbare koopwoningen gebouwd gaan worden, loopt de stad dan niet het risico op ‘filevorming’ in het huursegment en gaat dit ten koste van de door- en instroming op de Dordtse woningmarkt?

Noodklok

In de ogen van het college valt dit allemaal wel mee. Maar de oppositiepartijen hebben daar zorg over. Met name GroenLinks en D66 zijn hier zeer uitgesproken over en luiden de noodklok. In hun ogen gaat dit college voorbij aan de realiteit van de Dordtse samenleving. Maatschappelijk gezien komt het er volgens hen op neer dat er in het woonvisiebeleid van het college en de coalitiepartijen geen oog is voor groeperingen die zich aan de onderkant van de woningmarkt bevinden. Maar zoals gebruikelijk in het democratisch spel gaat het om de meerderheid van stemmen. Wat nu ook niet automatisch betekent dat het boek woonvisie nu gesloten is. De plannen blijven getoetst worden en of de beoogde woningbouw volgens de gewenste planning van het college gaat verlopen valt te betwijfelen. Er bestaat nu al een achterstand.

Tom Poes, verzin een list!

Wat doe je als oppositie wanneer je een avond voor de raadsvergadering kennisneemt van de ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ van de coalitie? Je hebt er vragen over en dient deze per mail in bij de opstellers. Maar de vragen worden genegeerd. Nu weet je dat de coalitie, in dit geval CDA/VVD/CU en BVD, de meerderheid in de raad heeft. Heer Bommel zou zeggen: ‘Tom Poes, verzin een list!’ Die list van de oppositie kwam in de vorm van een statement. Een statement tegen in hun ogen de ‘overval-motie’.  Wat speelde er? De coalitiepartijen wilden middelen vrijmaken om de parkeerproblemen bij het sportcomplex van Oranje Wit voor eens en altijd goed aan te pakken. Niks mis mee toch?, zou men denken. Op zich niet, vinden ook de oppositiepartijen zelf. Maar in hun ogen krijgt Oranje Wit van de coalitiepartijen en met name van het CDA een voorkeursbehandeling. Terwijl er op de andere sportparken nog het een en ander aan problemen valt te verhapstukken door dit college. En niet minder urgent. Gelijke monniken gelijke kappen, is het standpunt van de oppositie.

Kinderachtig

En daarom verlieten de oppositiepartijen voor het in stemming brengen van de ‘overval-motie’ allemaal de arena van de raadszaal. Kinderachtig? Ja, vinden de coalitiepartijen. Maar is het niet reageren op de vooraf gestelde vragen over de motie en het domweg gewoon in stemming brengen ook niet een beetje kinderachtig of is het domweg machtspolitiek bedrijven? De fractievoorzitters van het CDA/VVD/BVD en CU/SGP speelden deze avond in ieder geval de vermoorde onschuld. Wordt vervolgd.

Deze week in Studio De Witt

Zaterdag 21 december ontvangt Ben Corino de griffier van de Dordtse gemeenteraad, Anneloes Wepster, als hoofdgast in zijn radioprogramma Studio De Witt. Voordat zij de naar Utrecht vertrokken Merel van Hall verving, was zij werkzaam als hoofd beleids- en bestuursondersteuning en als directiesecretaris bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Wepster, een geboren en getogen Dordtenaar, studeerde onder meer communicatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Bestuurskunde aan de Erasmusuniversiteit. Zij heeft gewerkt als adviseur en projectleider voor verschillende (overheids)instellingen en bekleedde de afgelopen jaren meerdere functies bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Met Wepster gaat Ben Corino onder meer het gesprek aan over de inhoud en betekenis van het griffierschap.

In het tweede uur van de uitzending is er aandacht voor de actualiteit van deze week uit Dordrecht en de Drechtsteden. Dichter van Dienst is Esther de Beun.

Aan de Politieke Stamtafel in het derde uur komen onder meer de Woonvisie Dordrecht en het demonstratief weglopen van de oppositiepartijen tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar aan bod.

 

Geef een reactie