Actueel

reageer als eerstdo 21 mei 2020

Politiek Gezien

Ben Corino doet verslag vanuit de lokale en regionale politiek.

Hij zou pal voor de cultuurinstellingen staan, verklaarde onze wethouder Cultuur Piet Sleeking. Hij wilde voorkomen dat deze het slachtoffer zouden worden van de gevolgen van de coronacrisis. Als dominostenen dreigen deze, als gevolg van gemiste inkomsten, om te vallen. De gemeente kan wel hier en daar wat financiële pleisters plakken, maar de gemeentelijke EHBO-bandtrommel kent zo zijn beperkingen. Sleeking voegde woord bij daad en schreef een noodbrief aan gedeputeerde van de provincie Willy de Zoete (CU/SGP).

In de lift

Het moet gezegd worden dat Dordrecht de laatste jaren aardig in de lift zit als aantrekkelijke cultuurstad. Er werd flink geïnvesteerd in de gevestigde culturele instituten. Mooie en aansprekende tentoonstellingen in het Dordrechts Museum, Het Hof onderging een transformatie en werd Het Hof van Nederland. Er kwamen evenementen en nieuwe initiatieven bij. Sommige kwamen tegen de verdrukking in tot wasdom. DOOR is hier een mooi voorbeeld van. Een creatief epicentrum van ontwikkelende kunst en cultuur. Waar de gevestigde orde er eerst met een schuin oog naar keek, wordt de meerwaarde nu wel gezien. Het draagt bij aan het beleven van de stad. In tegenstelling tot de gevestigde orde kost het de gemeenschap nauwelijks iets.


Perkament

Kunst en cultuur doen er wel degelijk toe in het dagelijks leven. Het was dan ook niet voor niets dat de algemene reacties van de politieke partijen positief waren toen de nieuwe Cultuurnota werd besproken op het Stadskantoor. Men had er lang op moeten wachten. Zolang dat Merx van de VVD het gevoel had dat de vorige Cultuurnota op perkament geschreven was. Met oog en waardering voor de inhoud miste hij in de nota wel de betrokkenheid die jongeren wordt in toegedicht bij de cultuur in de stad. Kruger van GroenLinks voelde zich dit keer gesteund in haar jarenlange ‘cultuurstrijd’ met de VVD.

Herbezinning

De Cultuurnota is uiteraard gelinkt aan de Groeiagenda van de stad. Er moet gebouwd worden om het inwoneraantal waar de cultuurvoorzieningen al op ingericht zijn, denk bijvoorbeeld aan Kunstmin, het Energiehuis, de Popcentrale en ToBe, evenredig rendabel te houden. En dan komt uit onverwachte hoek de coronacrisis roet in het eten gooien. Die brengt forse economische gevolgen en een anderhalvemetersamenleving met zich mee. Een forse streep door de rekening. Een gedwongen pas op de plaats vraagt om herbezinning van het college. Het weinig genereuze bedrag dat minister Van Engelshoven beschikbaar stelde voor de niet-rijkscultuurinstellingen richting de gemeenten is een druppel op de gloeiende plaat die geen uitkomst biedt.

Spaanders
Maar of de oplossing van de provincie gaat komen, betwijfel ik. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de provincie Brabant is er niet zoveel geld in de provinciekas. Overigens zit de cultuursector in Brabant met het huidige provinciebestuur (Forum voor Democratie, CDA, VVD en Lokaal Brabant) nog meer in de hoek waar de klappen vallen. De ambitie en intentie van Dordrecht om de cultuurinstellingen overeind te houden is er. Maar komt wel op gespannen voet te staan met bezuinigingen die voor de deur staan. Niet alleen de gemeentelijke bezuinigingen, maar ook die in Drechtstedenregio, waar het Sociaal Domein het kind van de rekening dreigt te gaan worden. Er wordt gehakt, maar waar de spaanders gaan vallen is voorlopig afwachten.

Deze week in Studio De Witt
Ben Corino ontvangt zaterdagochtend gemeentelijk bouwhistoricus Christine Weijs als hoofdgast in Studio De Witt. Zij is op het moment bezig met een bijzondere zoektocht naar het oudste pand van Dordrecht.

In het tweede uur aandacht voor de actualiteiten van deze week uit Dordrecht en de Drechtsteden. Dichter van Dienst is Stadsdichter Juno Rissema.

In uur drie de politieke gesprekken aan de Politieke Stamtafel en aandacht voor onder meer de meest recente ontwikkelingen rond de corona-aanpak.

Geef een reactie