Actueel

reageer als eerstwo 13 jan 2021

Politiek Gezien

Ben Corino doet verslag vanuit de lokale en regionale politiek.

Het is niet alleen corona wat de politiek bezighoudt. Zeker niet n de gemeentepolitiek. Daar gaan de vergaderingen in aangepaste vorm via de laptopschermen gewoon verder. Weliswaar vermoeiend en niet altijd even sprankelend, nu het debat in de vergaderzaal ontbreekt. Nog vermoeiender wordt het voor kijker en deelnemers wanneer het een thema-avond betreft. Zo’n avond was het vorige week in de commissie Sociale Leefomgeving.

Ambtenaren en semi-ambtenaren presenteerden het Veilig Thuis-beleid van de gemeente. Een avond waarop partijen vertelden hoe goed zij met elkaar samenwerken. Hoe de schijven lopen, hoe er met meldingen wordt omgegaan. Volkomen volgens de regels, zoals die zijn meegegeven vanuit Den Haag en door de gemeente. Het was het verhaal van hoe goed zij het met elkaar doen. En ergens aan het eind van het verhaal kwam er gelukkig ook nog een ervaringsdeskundige aan het woord. Het was een hele zit achter het scherm, ook voor de commissieleden.

Meldpunt

Huiselijk geweld kent vele gezichten; kindermishandeling, oudermishandeling, vechtscheidingen. Wanneer dit zich binnenshuis afspeelt, is het niet altijd zichtbaar voor de buitenwacht. Men heeft, zo hoorden de raadsleden, daarvoor een meldingssysteem bedacht. Het Meldpunt Huiselijk Geweld. Een soort meldkamer die wij van de hulpdiensten politie, ambulance en brandweer kennen. Men maakt niet zomaar een melding van huiselijk geweld, dus dan moet er iets aan de hand zijn. Op deze avond werd duidelijk hoe de instanties met elkaar samenwerken en de bureaucratie van het systeem werkt.

Wal en schip
Het Meldpunt Huiselijk Geweld beperkt zich tot het aannemen van het telefoontje, doet de registratie en speelt het door aan bijvoorbeeld de wijkteams die daar niet echt voor uitgerust zijn. Politie maakt eventueel een proces-verbaal op bij huiselijk geweld en behoudens heel ernstige gevallen blijft het daarbij. Wachtlijsten, een onduidelijke rol van zorgorganisaties uit de tweede lijn, bureaucratische processen, waardoor mensen en gezinnen tussen wal en schip vallen: dat is het beeld dat onbedoeld werd geschetst door de presenterende ambtenaren. Een beeld dat het systeem van de regelgeving leidend is.

Averechts

“En uiteindelijk gaat dat ten koste van, waar het voor is opgezet, het kind, de kwetsbare oudere of andere slachtoffers van het huiselijk geweld”, zegt Jan Willem Boersma (CU/SGP). Loudy Nijhof van BVD stelt dat de huidige regelgeving en de toepassing ervan teveel hiaten kent en niet adequaat werkt. De wijkteams hebben niet de expertise, maar krijgen het wel van het Meldpunt doorgespeeld. Uit nood worden hierdoor hulpverleners uit de tweede lijn van zorgorganisaties, zoals van de Raad van Kinderbescherming, ingezet. Zij krijgen een soort van eerste lijn-hulpfunctie wat, zo zegt Nijhof, weer bedreigend voor bijvoorbeeld ouders kan zijn. Bang dat hun kind uit huis wordt geplaatst en doen daarom dan maar geen melding. Zo kan het systeem averechts werken.

Op de stapel
Van Verk (PvdA) mistte bij de presentatie op deze avond de knelpunten waar men tegenaan loopt. Een inventarisatielijst die bij het bestuur van Huiselijk Geweld al bekend zou zijn. “Het systeemdenken maakt het voor het slachtoffer niet gemakkelijk”, vindt Arine van der Ham (CDA). “Wanneer het slachtoffer van huiselijk geweld een melding doet bij het meldpunt, dan wordt de melding geregistreerd, belandt het ergens op de stapel en moet het slachtoffer maar afwachten wat de route zal zijn.” Het was een weinig kritische presentatie over hoe goed het volgens de regels gaat, maar naliet te vertellen over de gevolgen van de bureaucratie voor de slachtoffers van huiselijk geweld in Dordrecht en de regio.

Deze week in Studio De Witt
De hoofdgast die Ben Corino komende zaterdag ontvangt in de eerste twee uur van zijn radioprogramma Studio de Witt is Marco Brand van het Leerorkest Drechtsteden. De Dichter van Dienst die het tweede uur afsluit is Peter M. van der Linden. In dat tweede uur ook aandacht voor de actualiteiten uit Dordrecht en de Drechtsteden. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden. En een nieuwe Brief aan Johan. Diana Gerritsma richt zich hierin wekelijks tot Johan de Witt over een actueel thema.

Geef een reactie