Actueel

reageer als eerstwo 31 mrt 2021

Politiek Gezien

Ben Corino doet verslag vanuit de lokale en regionale politiek.

Vorige week kwam men in de vergadering van de gemeenteraad niet meer toe aan de motie van het CDA ‘Zet de breedtesport op Krommedijk niet op slot’. Het was half twaalf in de avond geworden en het CDA voelde er weinig voor om de motie in een half uurtje te gaan afraffelen.

Woningen bij stadion
De motie gaat in op het in de plannen verdwenen honkbalspeelveld van The Hawks. En ook de plannen over het stadion van FC Dordrecht. Het bespreken van de door de VSP gesteunde motie werd gisteravond in de commissie besproken. De berichtgeving over de ontwikkelingen aan de Krommedijk ging deze week verder. Het betreft het nieuwbouwplan om het stadion van FC Dordrecht te combineren met woningbouw. Naar voorbeeld van de stadionplannen van de Rotterdamse bvo Excelsior. Woningbouw gaat hier gecombineerd worden met een nieuw stadion. Een inventief plan, maar het Dordtse college ziet dit niet zitten. Het zou de groenstrook in de omgeving van het stadion aantasten.

Terugkerende stoelendans
Het blijft wel een lastige puzzel voor de club. Aan de ene kant is de hele raad voor behoud van het betaald voetbal in Dordrecht. Maar wanneer het gaat om dit toekomstbestendig maken wordt het lastig. En zo sleept de discussie zich nu al jaren voort. De debatten over een nieuw stadion hebben iets van een terugkerende folkloristische stoelendans. Nee, het getuigt nu niet bepaald van visionaire daadkracht van de Dordtse politiek. Je wilt iets en dan ga je ervoor en zo niet, trek dan de stekker eruit, lijkt mij. Dat laatste is niet leuk, maar wel duidelijk. Maar met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht voorzie ik dat deze discussie voorlopig wel op de agenda zal staan.

Grens bereikt
Een ander lang spelend en slepend onderwerp dat besproken werd in de gemeenteraadsvergadering was de overlast op het Kromhout, Kasperspad en Vrieseplein. De aantrekkingskracht van dit gebied op overlastgevers is bekend en speelt al jaren. Het was zo’n beetje begonnen toen het Leger des Heils er zich jaren geleden vestigde. Daar kwam ook nog eens een ggz-vestiging van Yulius bij. Vervuiling op straat, lastig gevallen worden; het verbeterde het leefklimaat van de buurt niet. Toen het dagcentrum van het Leger des Heils ook ging verhuizen naar het Kromhout was voor de buurt de grens bereikt. Zij trokken aan de bel. Hun ongenoegen hierover staken zij niet onder de stoelen of banken. Het tegendeel zelfs. De buurt was het zat. Radicaliseerden zelfs in hun protest. Er vonden acties plaats. Straatvuil uit de buurt werd voor de toegangsdeuren van het Stadskantoor gedropt. Dit tot ongenoegen van de ambtenaren en het college.

Afwezig
De politiek, het college en de opvangvoorziening van het Leger des Heils kwamen wel in beweging. Maar in beweging komen kost tijd. Maatregelen en voorzieningen treffen vergt voorbereiding en tijd. En in de beleving van het buurtcomité gaat het niet snel genoeg. Toch ligt er ondertussen een taskforce-plan van aanpak, waar de politieke partijen op zich content mee zijn. Voor de PvdA, VVD en CDA was het plan nog niet concreet genoeg. Zij voegden hun afzonderlijke moties samen en riepen het college om zich hard te maken, met een tijdspad, voor het gevoel van veiligheid in de buurt. Bij het stemmen staakten de stemmen door afwezigheid van drie raadsleden van D66, PVV en BVD. In de volgende gemeenteraadsvergadering zal er opnieuw worden gestemd. D66 en BVD waren tegen deze motie, dus de uitkomst is al bekend.

Deze week in Studio De Witt
De hoofdgast die Ben Corino komende zaterdag ontvangt in de eerste twee uur van zijn radioprogramma Studio de Witt wordt later deze week bekend gemaakt op de sociale mediakanalen van het programma van het programma en op www.dordtcentraal.nl. Dat geldt ook voor de Dichter van Dienst die het tweede uur afsluit. In dat tweede uur ook aandacht voor de actualiteiten uit Dordrecht en de Drechtsteden. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden. En een nieuwe Brief aan Johan. Diana Gerritsma richt zich hierin wekelijks tot Johan de Witt over een actueel thema.

Geef een reactie