Ben Corino doet verslag vanuit de lokale en regionale politiek.

Met de verklaring van de ‘Zes’ leden van de gemeenteraadsfractie van Beter Voor Dordt om per direct uit de partij en de fractie te stappen, klapte de grootste fractie in de gemeenteraad. In één klap is de partij teruggebracht tot een éénmansfractie met fractievoorzitter David Schalken als kapitein op een zinkend schip. Oude getrouwen zoals Aydin Gündogdu, Osman Soy, Loudy Nijhof maar ook ‘nieuwkomers’ Robbert de Boer, Marieke van Eck en Herman van der Graaf vinden dat het beleid van de partij en de fractieleiding veraf is komen te staan van het oorspronkelijk gedachtengoed van de partij.

Het boterde al langer niet binnen de fractie. Partij- en fractievoorzitter Schalken slaagde er niet in om een werkbaar klimaat binnen de fractie te creëren. De bom is gebarsten over de gevolgde procedure door het partijbestuur over de opvolging van Piet Sleeking, die in september als wethouder opstapt. De Zes kunnen zich niet vinden in de door het partijbestuur uitgezette lijn. Hiermee werden de interne verhoudingen op scherp gezet. De Zes probeerden met de partijleiding het gesprek aan te gaan. “Al onze pogingen om normaal in gesprek te komen werden botweg geweigerd,” zeg Loudy Nijhof. ‘We zijn er echt niet zomaar uitgestapt’ Wij voelden ons gehinderd in onze rol als volksvertegenwoordiger, schrijft Aydin Gündogdu namens de Zes in hun gezamenlijke verklaring. “De afgelopen week was er een ledenvergadering,” zegt Schalken. “Vanuit het bestuur was er een kandidaat om Sleeking in het college op te volgen. De Zes stond een eigen kandidaat vanuit de fractie voor. Het bestuursvoorstel om dan voor een procedure te gaan waaruit de twee kandidaten gekozen kon worden, werd door de Zes afgewezen,” aldus Schalken.

Coalitieakkoord
Volgens Schalken stonden de Zes op het standpunt dat de door hen aangedragen kandidaat de opvolger van Sleeking zou zijn. Zelf betreurt hij dat dit alles het afscheid van Sleeking overschaduwt. Onder welke naam de Zes verder zullen gaan in de gemeenteraad is nog niet bekend maar zij zullen zich wel aan het geldende coalitieakkoord committeren. Wie straks namens Beter Voor Dordt naast wethouder Marco Stam plaats in het college zal nemen, is door de nu ontstane situatie volstrekt onduidelijk. VVD’er Marc Merx is niet gelukkig met de nieuwe situatie. Hij noemt het slecht voor de stad. Er is beleid voor de stad ingezet voor de komende jaren waar een krachtig en duidelijk stadsbestuur voor nodig is. Ook BVD-bestuurslid Willem Bronkhorst noemt het uittreden van de Zes ook slecht voor de stad. Hij weet nu even niet hoe het verder met de partij moet en wat de rol van BVD binnen de coalitie zal blijven. “Tijd is nodig om de zaken op een rijtje te zetten,” aldus Bronkhorst. Er zullen de nodige gesprekken intern en met de coalitiepartners plaats moeten vinden. Hij heeft persoonlijk nog wel goede moed, dat dit niet het einde zal zijn van BVD. “Het zomerreces zal gebruikt gaan worden voor een interne zelfreflectie, binnen het bestuur en de partij.”

Onzekerheid BVD en D66
De gemeenteraadsverkiezing maart 2022 zijn aanstaande. Merx: “Na de verkiezingen zit er nog geen nieuw college; ook dat vergt tijd.” Hij hoopt dat de interne problemen, die er nu spelen, geen verlammend effect zullen hebben op het uitvoeren van de beleidsplannen van de stad. Daar sluit de fractievoorzitter van het CDA, Wim van der Kruijff, zich bij aan. In september zullen de coalitie partijen met elkaar in conclaaf moeten gaan over hoe de samenwerking eruit gaat zien; ook met de Zes die zich confirmeren aan het coalitieakkoord. Maar hoe hard dit is, moet Van der Kruijff eerst nog zien. “Het is een rare situatie, zo vlak voor de verkiezingen.” Wat de politieke kleuring in de gemeenteraad zal zijn na de verkiezingen in 2022, is ongewis. Ook is op dit moment nog niet duidelijk of de lokale D66 aan de verkiezing zal deelnemen.

Deze week in Studio De Witt
Wie Ben Corino deze zaterdag in Studio De Witt ontvangt wordt later bekend gemaakt.
Studio De Witt van 10.00u-13.00u bij Drechtstad FM 95.7 (ether) 105.9 (kabel) Kanaal 1083 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.