DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de politiek. Deze week over het politieke carrousel dat in Dordrecht volop draait met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht.

Deze week werd in Den Haag het regeerakkoord na pakweg negen maanden van onderhandelingen eindelijk aangeboden aan de Tweede Kamer. Welbeschouwd wordt de oude wijn in nieuwe zakken verpakt. Dezelfde partijen gaan met elkaar verder. De onderlinge verhoudingen liggen misschien door het aantal behaalde zetels bij de laatste verkiezingen wat anders. Het zijn dezelfde bekritiseerde partijen die het de komen vier jaar mogen gaan proberen. Natuurlijk zullen de populistische partijen in de Tweede Kamer hun bekende retorische krokodillentranen ten tonele brengen, jammerend “dat zij buiten het kabinet gehouden zijn”. Roepen is ‘leuker en gemakkelijker’ zonder hiervoor de inhoudelijke verantwoordelijkheid te dragen. Nou ja, leuk, dat valt nog te bezien. Maar goed, nu het landelijke verkiezingsresultaat van negen maanden geleden eindelijk zijn weerslag zal vinden in een missionair kabinet staan we vervolgens alweer aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Buitenspel

Ook in Dordrecht worden binnen de bestaande partijen in de gemeenteraad alweer de kaarten geschud. Kieslijsten krijgen vorm. Vertrouwde gezichten die de afgelopen vier jaar actief geweest zijn in de gemeenteraad of als commissielid betrokken waren. Sommigen zakken wat plaatsen in de bekend gemaakte kieslijst van een partij. Anderen stijgen weer. Sommigen verdwijnen. Joost Veldman, fractievoorzitter van de CU/SGP, verlaat de Dordtse politieke arena, net als zijn medefractielid Ingrid Klein-Hendriks. D66 doet in Dordrecht niet meer mee. Door interne verscheuringen hebben zij zichzelf buitenspel gezet, waarna het landelijk bestuur haar veto over deelname aan de verkiezingen uitsprak.

Scheuring

ProDordt zou het alternatief moeten worden. Maar de realiteit deed de initiatiefnemers beseffen dat de resterende tijd om een partij te vormen te kort is. “ProDordt gaat verder als een beweging die een progressief geluid in de Dordtse samenleving wil zijn”, zegt Simone Filippini, één van de initiatiefnemers. En dan de Fractie Nijhof die ontstond uit de bij Beter Voor Dordt vertrokken fractieleden. Ook in deze kersverse fractie is er alweer een scheuring ontstaan. Loudy Nijhof zal tot aan de verkiezingen nog de fractievoorzitter zijn van de fractie die haar naam draagt. Maar (hoe snel wissel je van partij?) die verkiezingen gaat zij in als lijstrekker van de nieuwe partij Mooi Open Eerlijk Dordrecht (MOED). Zonder de overige leden van haar huidige fractie die nog even een nieuwe naam voor hun partij moeten verzinnen…

Gewoon eerlijk

Tussendoor maakte Gewoon Dordt (GD) bekend met Irene Koene als lijstrekker de verkiezingen in te gaan. En in een persbericht werd bekend gemaakt dat het van BVD overgekomen fractielid Roland van der Klaauw is opgestapt bij GD, omdat hij vond dat hij te laag geplaatst was op de kieslijst. In een reactie hierop ontkent Van der Klaauw dat hij uit eigen overweging is opgestapt. Via een mail moest hij vernemen dat GD verdere samenwerking met hem had verbroken. Eenzijdig, volgens hem. Hem ging het naar eigen zeggen helemaal niet om de kiesplek, want eerder had hij het bestuur laten weten niet meer verkiesbaar te zijn. In zijn persbericht bekritiseert hij de gevoerde selectieprocedure door het bestuur. Wat de teleurgestelde Van der Klaauw betreft kan Gewoon Dordt ‘gewoon eerlijke politiek’ van het partijwagentje halen.

Carrousel

Kortom, het politieke carrousel draait in de aanloop naar de verkiezingen. Maar de strijdende politieke ego’s maken het de kiezers er niet gemakkelijker op. Politici wisselen tegenwoordig net zo gemakkelijk van partij als van kleding. En iedereen heeft het beste voor met Dordt. En Van der Klaauw? Die gaat tot de verkiezingen verder als eenmansfractie.

Deze week in Studio De Witt

Iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur is Studio De Witt te horen op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Ben Corino behandelt in het eerste uur de actualiteiten. Dat uur wordt afgesloten door Dichter van Dienst Josse Kok. In het tweede uur staat een hoofdgast centraal. Deze zaterdag is dat Tonie Teuteberg van Circus Royal. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden. En een nieuwe Brief aan Johan. Diana Gerritsma richt zich hierin wekelijks tot Johan de Witt over een actueel thema.