Actueel

reageer als eerstvr 12 jul 2019

Politiek Gezien: wethouder mag blijven na ‘misleiding’

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week zag hij hoe wethouder Piet Sleeking een motie van wantrouwen overleefde.

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag ontrolde het politieke spel zich rondom wethouder Piet Sleeking (BVD). Na een lange afwezigheid in verband met ziekteverlof gaf hij weer acte de présence. De oppositie had nog een appeltje met hem te schillen over het dossier ‘Verhuizing Dagopvang Leger des Heils’.

Hectiek

Ter opfrissing; de omwonenden van het Kromhout werden over deze verhuizing en uitbreiding van de locatie heel laat geïnformeerd.  Woest reageerden de omwonenden toen het nieuws hen bereikte. Zeer laat werden zij geïnformeerd door zowel de gemeente als het Leger des Heils. Toegangshekken van het Leger des Heils werden met kettingen geblokkeerd. Straatafval werd voor de deur van het Stadskantoor gedropt. De overlast die men ervaart door de cliëntengroep van deze opvangvoorziening werd door de omwonenden breeduit geschetst. In de media en tijdens de commissievergaderingen. Luidkeels liet men van zich horen. Afgeladen publieke tribunes tijdens de speciale commissievergaderingen. Men maakte gebruik van het inspreekrecht. Kortom; hectiek en verontwaardiging kenmerkte de sfeer waarin het debat zich afspeelde.

Uit de hand

Begin van dit jaar verliep de verhuizing van de dagopvangvoorziening van de Dubbeldamseweg naar het Kromhout verder soepeltjes. Gesprekken om de gemoederen te bedaren vonden plaats met het Leger des Heils en gemeente. Extra veiligheidsmaatregelen werden er getroffen in de vorm van camera’s en toezichthouders die er extra rondes lopen of rijden. De raad, de oppositiepartijen, wilden van Sleeking weten wat zijn rol was in dit zo gierend uit de uit de hand gelopen dossier. Hoe de gang van zaken tussen 2015-2018 verliep, leerde het feitenrelaasonderzoek van de gemeente. De lezingen van de huidige portefeuillehouder Heijkoop en de voormalige portefeuillehouder Sleeking liepen uiteen. Heijkoop gaf eerder aan dat hij in januari 2018 hier kennis van had genomen. Sleeking daarentegen wist dit, volgens hem, pas ergens in juli 2018.

Misleidend beleid

Uit het feitenrelaas en zijn toelichting voor de raad werd duidelijk dat Sleeking voorkennis van de verhuisvoornemens had. Hij hield dit stil, informeerde noch de omwonenden, noch de raad hierover. En dit werd hem met name door de oppositie kwalijk genomen. Afgezwakte kritiek werd geuit door de coalitiepartners. Had beter gekund, maar we gaan over tot de orde van de dag, was zo’n beetje de toonzetting van de reacties van Beter voor Dordt, VVD, CDA en CU/SGP. De coalitiepartijen speelden het voorspelbare spel. Men riep de wethouder amper ter verantwoording. Unaniem hekelde de oppositie Sleekings misleidend beleid. Irene Koene van Gewoon Dordt vroeg zich hardop af wat er overgebleven was van het transparante bestuur waar Sleeking voor stond bij zijn aantreden als wethouder. Zij zag er niets meer van terug.

(Archieffoto: Thymen Stolk)

Motie van wantrouwen

Voor PVV-er Van Leeuwen was er geen basis meer voor vertrouwen in het verdere functioneren van de wethouder. Dit was de toonzetting van de oppositiepartijen. Schoorvoetend erkende Sleeking dat het allemaal beter had gekund. Dat hij bij nader inzien inschattingsfouten heeft gemaakt. Nee, hij had geen mooi weer willen spelen door voor de verkiezingen te pieken met het goede nieuws dat de ggz-instelling Yulius ging vertrekken uit het Kasperspad en pas na de verkiezingen met het ‘slechte nieuws’ kwam over de verhuizing. Maar met zijn gang door het stof kon niet worden voorkomen dat hij een door de oppositie unaniem gedragen PvdA-motie van wantrouwen aan zijn broek kreeg. ‘Misleiding en politieke jokkebrokkerij’ waren de kwalificaties aan het adres van de wethouder. En wat de PvdA betrof is dit een politieke doodzonde. Sleeking overleefde de motie dankzij de steun van de coalitie. Met een beschadigd politiek blazoen gaat hij door. Maar met welke geloofwaardigheid? In Den Haag werden bewindslieden voor minder weggestuurd.

Deze week in Studio De Witt

Zaterdag 13 juli is Hans Hulswit (1956), leraar Engels, oud-voorzitter van de Papendrechtse Cultuur Raad en huidig voorzitter en presentator van RTV Papendrecht te gast bij Studio De Witt op Drechtstad FM. Geboren in Nijmegen, studeerde Engelse literatuur in Utrecht en was docent Engels aan het Willem de Zwijgercollege in Papendrecht. Verbonden en verweven met Papendrecht, maar ook een reislustig man die graag de wereld intrekt. Met Hulswit praat Ben Corino over zijn verbondenheid met Papendrecht, de Drechtsteden, RTV Papendrecht, maar ook over de ontwikkelingen in het medialandschap, waar de regionale omroepen plotseling samen op NPO3 een gezicht moeten gaan geven en welke rol er voor de lokale omroepen in de toekomst is weggelegd.

In het tweede uur aandacht voor de Dordtse en Drechtstedenlijke actualiteiten van deze week. Dichter van Dienst is Kees Rovers.

In het derde uur is er aandacht voor politieke achtergronden aan de Politieke Stamtafel.

Studio De Witt is iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur te horen op Drechtstad FM.

Geef een reactie