Actueel

reageer als eerstvr 20 nov 2020

Politiek gezien: 8 amendementen en 29 moties

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week een terugblik op de behandeling van de Dordtse begroting voor volgend jaar.

De Dordtse gemeentebegroting 2021 werd zonder noemenswaardige tegenstribbeling door de gemeenteraad aangenomen. Profileren tijdens het begrotingsdebat hoort er ook bij. Profileren met behulp van soms weinig ter zake doende moties en amendementen. Acht amendementen en 29 moties werden er ingediend. De begroting op zich stond niet zo zeer ter discussie voor de gemeenteraad. Die zit degelijk in elkaar, was de algemene mening. Financieel goed dichtgetimmerd, aandacht voor het Sociaal Domein, aandacht voor, zover het te overzien is, de gevolgen van de coronacrisis, investeringen op het sociaal economisch vlak voor de stad en het ondernemersklimaat.

Woningmarkt

De woningbouw blijft een zorgenkindje en ligt achter op schema. Doorstroming op de woningmarkt stagneert. Ouderenhuisvesting is een punt van zorg. In de grijze oudheid had men bedacht dat levensbestendige woonvoorzieningen de oplossing zou kunnen brengen, net als de bejaardenhuizen, aanleunwoningen en verpleeghuizen. Met het stijgen van het welvaartsniveau in Nederland steeg de vitaliteit van de vergrijzende Nederlander. Het beleid veranderde. Onder het mom van de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van vergrijzende Nederlanders stimuleren, werden bejaardenhuizen omgedoopt in verzorgingshuizen en later in zijn geheel afgeschaft. Dit alles om kosten te besparen en de zorg betaalbaar te houden. Gebrek aan alternatieve woonvoorzieningen voor de groeiende vitale vergrijzende inwoners maakt dat men langer in de oude woonsituatie blijft wonen. Maar ook de vitaliteit van ouderen kent zijn grenzen. Ook als het gaat om hun sociaal netwerk en mantelzorgers. Maar dan? Herhuisvesting is een wezenlijk probleem geworden nu de bejaardenhuizen niet meer bestaan en als het verpleeghuis nog geen optie is. In Dordrecht speelt dit probleem ook.

(Archieffoto: Thymen Stolk)

Doorstroming

Eén van de 29 moties ging over dit onderwerp. Het gebrek aan passende voorzieningen. De SP, VSP, Fractie Jager en de PVV dienden samen een motie Zorgbuurthuis in. Zeg maar een soort eigentijds Arend Maartenshof met verzorging, waar partners samen onder één dak verder kunnen wonen. De vraag blijft natuurlijk wel of dit onder alle omstandigheden het geval zal kunnen zijn nu dementie langzamerhand volksziekte nummer één aan het worden is. Maar in een beschermende omgeving kan meer dan in het huidige tekort schietende zorgsysteem dat tot gedwongen scheiding leidt van partners die jaren samen lief en leed deelden. En het ontlast de mantelzorgers en het sociale netwerk. Experimenten elders in het land laten bemoedigende resultaten zien. Maar dan moet er wel worden geïnvesteerd in middelen voor korte- en langeretermijnbeleid. En het vrijkomen van woningen zal gevolgen hebben voor de woningmarkt, wat voor Dordrecht belangrijk is. De woningbouw en doorstroming blijft een politiek heet hangijzer in Dordrecht.

Raadsverslag

En dan was er nog het akkefietje over het communicatie-budget van de Griffie. De discussie ging erover of een deel van dit budget moet worden vrijgemaakt voor politieke verslaglegging door de lokale omroep. De VSP, Beter voor Dordt en de PvdA dienden hiervoor een motie in. Want wat speelt er? In het Presidium, zeg maar het dagelijks bestuur, was eerder unaniem besloten in tegenstelling tot voorgaande jaren hiervoor geen middelen uit het communicatiebudget van de Griffie beschikbaar te stellen. Margret Stolk (VSP) was niet bij de desbetreffende vergadering aanwezig en maakte bezwaar. De PvdA en BVD draaiden bij. Samen met de VSP dienden zij een motie in om hier wel geld voor beschikbaar te stellen. Merx van de VVD stelt dat het budget van de Griffie niet deels aangewend kan worden als subsidieverstrekking. Daar zijn in zijn ogen andere wegen voor. De VSP-PvdA-BVD-motie werd aangenomen. De besteding van het communicatiebudget zal in het Presidium opnieuw worden besproken.

(Foto: Thymen Stolk)

Deze week in Studio De Witt

De hoofdgast die Ben Corino komende zaterdag ontvangt in de eerste twee uur van zijn radioprogramma Studio de Witt is Boris Gunst, coördinator van Stichting Beeldende Kunst Dordrecht (SBK). De Dichter van Dienst die het tweede uur afsluit is Peter M. van der Linden. In dat tweede uur ook aandacht voor de actualiteiten uit Dordrecht en de Drechtsteden. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden. En een nieuwe Brief aan Johan. Diana Gerritsma richt zich hierin wekelijks aan Johan de Witt over een actueel thema.

Studio De Witt is iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur te beluisteren op Drechtstad FM en Papendrecht FM.

 

Geef een reactie