DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over een kranige dame die de Dordtse politiek regelmatig op de huid zat over maatschappelijke zaken die volgens haar om aandacht vroegen. (Foto: Stolk Fotografie)

Een dame, klein van stuk, bescheiden, maatschappelijk betrokken, onvervaard strijdlustig en een luis in de pels van autoriteiten en ook Dordtse stadsbestuur. Durfde op te komen voor belangen van haar medeburgers. Activiste tegen wil en dank.

Nee, geen politica, maar een betrokken burger en geïnteresseerd in haar medemens en dagelijkse zaken die haar raken. Bijvoorbeeld de onbewaakte spoorwegovergang in Sterrenburg, waar in 1967 twee Dordtse kinderen bij een dodelijk ongeval om het leven kwamen. Dit trok zij zich aan. De onvoorstelbaarheid dat dagelijks scholieren deze gevaarlijke spoorweg overgang overstaken zonder dat autoriteiten aandacht aan schonken aan de veiligheid. Zij kwam in verzet, ondernam actie. Die leidde er uiteindelijk toe dat er in 1973 een bewaakte spoorweg overgang kwam. Jannie Bozuwa-Stal oogt als de vriendelijke Miss Marple uit de boeken van Agatha Christie. Innemend, vriendelijk en betrokken bij haar medemens en stad, maar vasthoudend als een terriër. Kwesties aanzwengelde, gebruik makend van de media, om haar doel te bereiken. Zo zorgde zij ervoor dat in de bezuinigingsperiode van het oude Combibad het zwemmen in de vroege uurtjes niet werd geschrapt. En, niet lang terug brak zij een lans voor betere busverbinding dichterbij begraafplaats Essenhof. Niet aflatend bestookte zij de Dordtse politieke partijen, de busvervoermaatschappij en het college om dit voor elkaar te krijgen. Woonde alle commissievergaderingen over dit onderwerp bij. Met haar kleine gestalte vulde zij de publieke tribune van het stadhuis. Niet over het hoofd te zien door de gemeenteraad. Zij vond  gehoor bij de VSP en geleidelijk kwamen er meer politieke schapen over de dam. Wethouder Rik van de Linden besloot samen met de busvervoerder tot een proef. Uiteindelijk kwam gewilde busverbinding er dan weliswaar niet, maar wel een golfkarretje, een soort shuttleverbinding, die slecht ter been zijnde bezoekers oppikt bij de verder gelegen bushalte. Een bushokje draagt vanaf die tijd haar naam.

De laatste tijd is het stil rond Jannie Bozuwa, haar gezondheid dwingt haar hiertoe. Maar afgelopen maandag stond zij centraal toen burgervader Wouter Kolff haar een Koninklijke Onderscheiding opspelde. Een terechte erkenning voor deze betrokken ‘luis in de pels’ van de Dordtse politiek.

Meer actualiteiten en lokale/regionale politiek iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur in Studio De Witt op Drechtstad FM.