DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over het niet al te vlot verlopende formatieproces in Dordrecht.

Politiek gezien bevinden we ons in Dordrecht in de overgangsfase tussen een demissionair en een nog te vormen college. Niet dat het bestuur nu stilvalt, want lopende zaken en zaken die direct aandacht eisen, gaan gewoon door. Maar de aandacht van de politiek is vooral gericht op de onderhandelingen tussen VVD, GL, CU/SGP en CDA. Aanvankelijk had men bij de start van de formatie goede hoop snel spijkers met koppen te slaan. Op 10 mei, gisteren dus, was de verwachting dat de onderhandelingsresultaten gepresenteerd zouden worden. Al vrij snel na de start op 5 april volgde er een bijstelling van die datum. Men had toch wat meer tijd nodig, lieten formateurs Pauline Bouvy-Koene (VVD) en Cees van Eijk (GL) in een brief aan de raad weten. De beoogde datum werd verplaatst naar 24 mei.

Radiostilte

En sindsdien is het stil. Behoudens een enkel geluid dat de onderhandelingen in goede sfeer verlopen, is de radiostilte compleet. Geen nieuws, goed nieuws, denkt de buistenstaander dan. De partijen die niet meedoen aan de formatiebesprekingen, de overige tien partijen, wachten het resultaat van de onderhandelingen af. Sommige partijen, PvdD en GD, hebben op verzoek van de formateurs input geleverd, maar de overige partijen willen eerst het resultaat van de onderhandelingen zien, voordat zij hun kaarten op tafel leggen. Beelden zoals wij die kennen uit Den Haag rondom formatiegesprekken, met in- en uitlopende vertegenwoordigers van partijen, kennen wij hier niet. Er is een bastion van zwijgzaamheid en desgevraagd wordt er verwezen naar de 24e mei, de dag van de openbaring!

Nieuwkomer

Ondertussen vraagt men zich in de politieke wandelgangen af of een krappe meerderheid van de vier partijen, 20 van de 39 zetels, niet té krap is. Zeker gezien de opgaven waar de gemeente de komende jaren voor staat op het gebied van woningbouw, energietransitie, bezuinigingen en nu de situatie in Oekraïne. Vooralsnog is men benieuwd of de VVD en GL hun verschillen kunnen overbruggen. Landelijk lukte dat niet, wat niet wil zeggen dat het op lokaal niveau niet kan lukken. GL is de nieuwkomer in dit formatieproces. Zij hebben te maken partijen die al diverse periodes achter elkaar samen het college vormden met als grootste partij BVD.

Instabiel

Laatstgenoemde partij, die terugzakte van 8 naar 5 zetels, wordt nu buiten de formatie gehouden. Het is weliswaar de grootste lokale partij, maar wordt afgerekend op haar instabiliteit. De fractie liep leeg en fractievoorzitter David Schalken bleef alleen achter. Met een nieuwe ploeg kwam de partij op vijf zetels terug in de raad, maar is nu aangewezen om zich de komende vier jaar in de oppositie te bewijzen. Interessant is de vraag in hoeverre de partijen daadwerkelijk bereid zijn om omwille van een stevig coalitieakkoord water bij de wijn te doen en af te wijken van hun eigen verkiezingsprogramma. Met name GL, dat uiteindelijk één van de grote winnaars van de verkiezingen is.

Hakken over sloot

Voor CDA past een zekere bescheidenheid, omdat de partij met de hakken over de sloot de vierde zetel alsnog wist binnen te halen. En CU/SGP weet haar positie onveranderd ten opzichte van de vorige coalitieonderhandelingen. Zelfs ietwat sterker, want de vierde zetel was dit keer geen restzetel. Op 24 mei weten we hopelijk meer.

Deze week in Studio De Witt

Iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur is Studio De Witt te horen op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Ben Corino behandelt in het eerste uur de actualiteiten. Dat uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst, deze week Peter M. van der Linden. In het tweede uur staat een hoofdgast centraal. Dat is morgen Linda te Veldhuis, maker van de regionale kinderkrant Jong078. Beide namen worden later deze week bekend gemaakt via de sociale mediakanalen van Studio De Witt. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden.