DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de kritiek op de gepresenteerde jaarrekening van de wethouder van Financiën. (Archieffoto: Ronald van den Heerik)

Hoewel de raad in de vergadering van vorige week dinsdag breed haar kanttekeningen bij de door het college gepresenteerde jaarrekening 2022 plaatste, ging men er toch in meerderheid mee akkoord. Het ging dus over het gemeentelijk huishoudboekje, de jaarstukken en de afgegeven accountantsverklaring. Voordat het geheel als advies werd aangeboden aan de gemeenteraad moest het eerst besproken worden in de auditcommissie. Dit is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij financieel-technische onderwerpen die komen kijken bij haar taak om de gemeentelijke organisatie te controleren. Check en dubbel check dus.

Maar wat als de jaarstukken te laat aan de raad worden aangeboden en de accountant weliswaar positief oordeelt op getrouwheid, maar wel van mening is dat er sprake is van ‘beperkte rechtmatigheid’? Met andere woorden: de accountant is van mening dat het aangeboden materiaal ter controle wel goed is, ondanks dat er zo’n vijftig grote en kleine fouten zijn gemaakt in de gemeentelijke administratie, maar heeft verder geen diepgaand onderzoek verricht. Iets wat normaliter ten grondslag ligt aan een goedkeurende verklaring. De VSP, DENK, Fractie van Leeuwen en Fractie van Waardhuizen hadden zo hun ernstige bezwaren tegen de jaarrekening 2022 en staken hun afkeuring over de gang van zaken niet onder de stoelen of banken. Ook de VVD reageerde kritisch. Al een aantal jaargangen wordt er steeds door de accountant een beperkte verklaring afgegeven en wordt er door de colleges geen orde op zaken gesteld.

Dat de jaarstukken te laat werden aangeleverd heeft onder andere te maken met personeelskrapte, verklaarde wethouder Peter Heijkoop. Een kritiekpunt van de VSP is dat er voor een bedrag van 8 miljoen euro niet voldaan wordt aan de wet- en regelgeving en dat er een overschot is van 38,6 miljoen euro ten opzichte van de begroting.  Mooi, zal men denken, maar de criticasters stellen dat dit geld een bestemming had en niet werd uitgegeven waarvoor het bedoeld was. Dit zou volgens de VSP ten koste gegaan zijn van de Dordtse inwoners. Het voorstel van de VSP richting het college om de overgebleven gelden niet door te sluizen naar 2023, maar een bufferpotje voor tegenvallers te reserveren, wees Heijkoop van de hand met de opmerking dat de VSP een niet degelijk financieel beleid voorstaat. Maar wie kreeg de verklaring ‘beperkte rechtmatigheid’?

Meer actualiteiten en lokale/regionale politiek iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur in Studio De Witt op Drechtstad FM.