DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag van de (politieke) actualiteit in Dordrecht en Drechtsteden. Deze week over transparantie en alternatieve overlegvormen. 

Als gemeenteraadsvergaderingen voor een deel ‘besloten’ zijn, heeft dat meestal te maken met het feit dat er met naam en toenaam gesproken wordt over personen of dat er mededelingen worden gedaan over bijvoorbeeld grondprijzen of gebiedsplannen. Om mensen te beschermen of de positie van de gemeente niet te verklappen aan projectontwikkelaars dus. Dit is niet ongebruikelijk. Soms liggen onderwerpen gevoelig.

Open en bloot

Een college en haar voorzitter dienen hier echter zorgvuldig in te opereren. Dat dit soms op gespannen voet staat met de beoogde bestuurlijke transparantie is een terugkerende discussie. Immers, in het democratisch bestel hoort er openheid en transparantie van bestuur te bestaan. Natuurlijk is er begrip voor dat wanneer er namen in het geding zijn men ervoor waakt deze niet onnodig te beschadigen. En ook de onderhandelingspositie van de gemeente richting de projectonderhandelaars wil je niet vroegtijdig ondermijnen door je kaarten open en bloot op tafel te leggen. Maar de gemeenteraad, de volksvertegenwoordigers, horen hier wel als een bok op de haverkist te zitten om het democratisch proces te bewaken. Geen onnodige geheime of besloten vergaderingen, de raad en de vrije pers horen het politieke proces te kunnen controleren.

Het Papendrechtse college. (Foto: Gemeente Papendrecht)

Ter Apel

Tot zover de open deur die hier wordt ingetrapt. Soms worden er ‘overlegvarianten’ uit hoge hoeden van het college getoverd. Zoals recent in de gemeente Papendrecht. Het gevoelige onderwerp betreft de huisvesting van vluchtelingen, een landelijk spelend vraagstuk. De situatie bij de vluchtelingenopvang in Ter Apel is uit de hand gelopen. Tussen het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten was er een bestuursakkoord bereikt om in de regio’s de mogelijkheden te onderzoeken welke rol de gemeenten kunnen spelen bij het oplossen van deze crisis.

Toehoorder

Dat het informeren van je inwoners en de gemeenteraad daarin mee moeten worden genomen is een les die getrokken kan worden na de ‘overvaltechniek’ die was toegepast in de gemeente Tubbergen, waar het COA een leegstaand hotel had opgekocht om er driehonderd vluchtelingen onder te brengen, zonder dat men hier de bevolking en de gemeenteraad over geïnformeerd had. Er kwamen vragen uit de raad van Papendrecht over hoe het gemeentebestuur met het verzoek van het Rijk omging. Daar kregen zij op dat moment geen antwoord op. Wel de toezegging dat zij er binnenkort iets over zouden horen. En dat gebeurde. Een paar dagen later lag er een uitnodiging op de mat bij de fracties voor een ingelaste besloten vergadering waarin, een dag van tevoren, geïnformeerd zou worden over de huisvesting van vluchtelingen. Het bijzondere aan de uitnodiging was dat het geen gemeenteraadsvergadering betrof, maar een uitnodiging om een collegevergadering bij te wonen. Met andere worden; een besloten bijeenkomst, geen recht om in te spreken. Slechts als toehoorder en men moest er ook nog de geheimhouding in acht nemen.

Blind date

Kortom, vleugellam en monddood, vinden fractievoorzitters van de oppositie, Ruud Lammers (OP), Trijntje van Es (D66) Chris Grimmius (GL) en Derya Yildriz (PvdA). Bovendien betrof het een vergadering waar men de agendapunten niet van wist. Een soort van blind date. Dat Lammers de uitnodiging vervolgens ook nog eens op de website van OP publiceerde, schoot CDA-er Leon van den Dool helemaal in het verkeerde keelgat. Los van alle politieke commotie tussen oppositie en coalitie in het erwtentellersdorp blijft de vraag hangen welke transparantie dit college van Papendrecht voorstaat.

Meer lokale politiek en actualiteiten zijn iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur te horen in Studio De Witt op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Ben Corino ontvangt deze zaterdag als hoofdgast in het tweede uur voormalig Papendrechts wethouder Kees de Ruijter. Peter M van der Linden is de Dichter van Dienst die het eerste uur afsluit.