DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de kritische vragen en zorgen rond de ontwikkeling van het project Maasterras.

‘Niet in beton gegoten’, zo lieten de plannen makers en ontwerpers van het Maasterras en Spoorzone bij de presentatie van het ambitieuze plan weten. Globaal gezien was het idee uitgewerkt, maar in de ontwikkelingsfases bij de verdere uitwerking en de stappen erna worden de raadsleden bijgepraat. Zo ook vorige week in de commissievergadering. Al eerder waren er door verschillende partijen, de VSP en Fractie van Waardhuizen voorop, vragen gesteld over de gevolgen van de ingrijpende metamorfose van het gebied. Woningen, bedrijfsgebouwen en het woonwagenkamp moeten plaatsmaken voor de realisering en zelfs de Zwijndrechtse brug ontkomt niet aan de veranderingen. De brug verandert in een soort van wandel- cq flaneer-boulevard op hoog niveau, waar voor het snelverkeer geen plaats meer zal zijn. Behoudens dan voor OV en de hulpdiensten.

Het tegengesputter over de gevolgen van het plan is luider geworden. De bewoners van het woonwagenkamp zitten niet op weer een verplaatsing te wachten en helemaal niet op een nieuwe spreiding over de stad. Ze willen bij elkaar blijven, ook de verplaatsing onafwendbaar is. Maar waarheen dan? Daar is nog geen antwoord op gegeven. Huizenbezitters die moeten plaatsmaken voor de nieuwbouw zien de bui al hangen dat de straks de waardebepaling van hun woning onvoldoende zal opleveren om aan een andere betaalbare woning te komen. Kortom, er liggen nog veel bestuurlijke hobbels.

Grond die vrijgemaakt moet worden van opstellingen, woningen en bedrijfsruimten. Grond die misschien vervuild is. Een Rijkswaterstaat, dat vooralsnog tegen het brugplan is. Het Zwijndrechtse college had op 5 oktober een brief naar het Dordtse college gestuurd, waarin zij Dordrecht min of meer verweet zonder overleg een eigen koers met betrekking tot de brug te varen. Zonder overleg. En dat was niet zo afgesproken. Maar van de brief, hoewel in het bezit van het college, maakte wethouder Burggraaf (VVD) geen melding in de commissievergadering. Het heeft er alle schijn van dat het idee van de Brugboulevard gaat eindigen op de Boulevard van Gebroken Bestuurlijke Dromen. Alle mooie ideeën ten spijt, want dat is het Maasterrasplan wel, bij de uitvoering hoort ook proactief goed bestuurlijk overleg en oog hebben voor de gedupeerden. En niet ergens achteraf.

Meer actualiteiten en lokale/regionale politiek iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur in Studio De Witt op Drechtstad FM.