Actueel

reageer als eerstvr 11 jan 2019

Politiek Gezien: Bijbel en Grondwet

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week hoorde hij de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Kolff aan buigt hij zich naar aanleiding van de Nashville-verklaring over de spanning tussen de democratische en bijbelse wetten. 

Als ik de baas zou zijn van het Journaal, dan werd het nieuws een stuk positiever, zo citeerde burgemeester Wouter Kolff een vijfendertig jaar oud liedje van Kinderen voor Kinderen in zijn nieuwjaarstoespraak in het Dordtse Stadhuis. Daarmee doelde hij op de positieve kijk, waarmee kinderen het leven bezien. Helaas voor hem is hij niet de baas van het Dordtse journaal en worden de positieve kanten in het nieuws verdrongen door minder fraaie ontwikkelingen. Of beter gezegd; door de harde realiteit van de waan van de dag die niet altijd even fraai is.

Onderbuik

We leven in een tijd van meningen. Uitgesproken meningen en opvattingen, waar de rede en nuance vaak een ondergeschikte rol spelen. Een tijd waar met woorden en opvattingen en de interpretatie ervan erg gemakkelijk een loopje wordt genomen en wordt ingespeeld op onderbuikgevoelens. De sociale media vormen een instrument waar mensen gebruik en misbruik maken. Naïviteit speelt ook een rol.

Artikel 1

In Dordrecht, in de Drechtsteden en de Alblasserwaard zijn vertegenwoordigers van de christelijke partijen in de gemeenteraden vertegenwoordigd. Partijen die de Grondwet onderschrijven. Ook Artikel 1 van de Grondwet, waarin gewag wordt gemaakt van ‘gelijke behandeling en een discriminatieverbod op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook’. Nu weten wij dat Geert Wilders van de PVV het liefst Artikel 1 uit de Grondwet geschrapt ziet worden. Maar de andere partijen niet. Ook niet de landelijke voorman van de SGP die de veelbesproken Nashville-verklaring ondertekende. Daarmee maakt hij een statement. Op zich is de opvatting niets nieuws onder de zon. De opvatting dat homoseksualiteit in deze orthodoxe geloofsgemeenschap ‘not done’ is, niet strookt met hun interpretatie van de Bijbel, is bekend. Men ziet homoseksualiteit als een onnatuurlijke ziekte. Een kleine vijftig jaar geleden stond het in de psychiatrie inderdaad nog als een ‘pathologisch ziektebeeld’ beschreven. Maar daar heeft men het jaren geleden uit de leerboeken geschrapt.

Bijbel of Grondwet?

Het maatschappij- en mensbeeld is veranderd. Maar niet in de orthodoxe christelijke geloofswereld. Met het niet erkennen dat liefde en relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht een wezenlijk onderdeel van het leven is, sluit men groepen mensen buiten. Ook binnen hun eigen gemeenschap. Buitensluiten is gelijk aan discrimineren. En discriminatie is bij de wet verboden. Hoe verhoudt dit zich tot de godsvruchtige volksvertegenwoordigers van de SGP? Die doen de Nashville-verklaring  af als een theologisch statement, zo bleek uit diverse contacten die ik met hen hierover had. Ook de Dordtse fractievoorzitter van de CU/SGP Joost Veldman is deze mening toegedaan. Eigenlijk toch wel een beetje raar om Artikel 1 van de Grondwet te onderschrijven met de belofte deze na te leven. Maar in de praktijk past men dit toe zoals het de orthodoxe achterban uitkomt. Eigenlijk verkeert de SGP in een soort spagaat; de Bijbel of de Grondwet? De Grondwet geldt voor ons allen, de Bijbel alleen voor gelovigen.

Deze week in Studio De Witt

Zaterdag 12 januari ontvangt Ben Corino in Studio De Witt Bert den Boer (1956). Hij werkt als zelfstandig procesbegeleider met zijn trainings- en adviesbureau BBdB. Daarvoor werkte hij als hoofd Opleidingen bij Drechtwerk. Ontwikkeling, afwisseling en intensief contact; zo omschrijft Den Boer de waarden van waaruit hij leeft en werkt. Het thema verlangen fascineert hem in het bijzonder. Verlangen is voor hem een innerlijke bron die dient als richtinggevende kracht. De mens is zijn verlangen, zegt hij. In 2006 verscheen dan ook het boek ‘Leef je verlangen’ (in samenwerking met Wim Huijser). In het tweede uur is er aandacht voor de actualiteiten uit Dordrecht en de Drechtsteden. Er is een interview met burgemeester Wouter Kolff naar aanleiding van zijn nieuwjaarstoespraak. Het ondertekenen van de Nashville-verklaring door een grote groep Nederlandse predikanten baarde landelijk, regionaal en lokaal veel opzien. In deze uitzending gaat Corino het gesprek aan met dominee Mathijs Haak van de Kandelaarkerk Dordrecht, dominee Paul Wansink van de Grote Kerk Dordrecht, Kevin Rietveld van Dordrecht Pride en Elly van Wenum van het Platform Dordtse Kerken over de Nashville-verklaring en de maatschappelijke impact ervan. Dichter van Dienst is Maria Ros.

Studio De Witt, iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur bij Drechtstad FM 95.7 (ether), 105.9 (kabel), Kanaal 951 (KPN), kanaal 915 (Ziggo) of de website van RTV Dordrecht of Drechtstad FM via de link Live Radio.

 

Geef een reactie