Actueel

reageer als eerstvr 10 nov 2017

Politiek Gezien: bijstand, armoede en de Drechtsteden

Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Vandaag gaat het in zijn column Politiek Gezien over de bijstand, armoede en de samenwerking in de Drechtsteden.

De verdeelsleutel van de bijstandsgelden voor met name de grotere steden vanuit het rijk was dinsdag bij de themabijeenkomst van de Drechtraad het onderwerp van gesprek. Hoe zat het ook alweer? Portefeuillehouder Heijkoop diende in juni bij de VNG op de algemene ledenvergadering een motie in, waarin aandacht werd gevraagd van het kabinet voor de tekorten die er ontstaan zijn in het sociale domein. Met name op het gebied van de bijstand. Een motie die bijna unaniem werd aangenomen.

In de Drechtsteden voelt men het letterlijk en figuurlijk aan den lijve dat er minder geld te verdelen is voor de bijstand onder de Drechtstedelingen. De door het rijk gehanteerde verdeelsleutel pakte negatief uit voor de grote steden, waaronder Dordrecht en de andere Drechtsteden. Gevolg was dat er met name in de grotere steden tekorten ontstonden op het uitkeringsgelden voor de bijstand. De Drechtsteden gingen in 2008 met een positieve uitkeringsbalans de crisis in. Maar daarna ontstonden de tekorten. Op het moment dat de economie weer aantrok bleven de Drechtsteden in de negatieve spiraal hangen. Niet zozeer door verkeerde beleidsmatige aanpak binnen de Drechtsteden, maar door de nieuwe door het Rijk/kabinet gehanteerde verdeelsleutel. Binnen de Drechtsteden zijn er ook die verschillen. Zo kent Dordrecht door zijn omvang ook grotere tekorten. Op de Dag van de Armoede werd duidelijk dat er op het gebied van de armoede nog veel werk is te verzetten. Maar ook dat er ook al veel werk werd verzet, zo beaamde de voorzitter van het Platform Tegen Armoede Riet Duykers al eerder.

De samenwerking en het beleid zetten stap voor stap zoden aan de Drechtstedelijke dijken, mits het voor 2018 ingestelde financiële verdelingsmodel tot een eerlijke en realistische uitkering zal gaan leiden, waardoor de grotere gemeenten en samenwerkingsmodellen uit hun eigen reserves moeten gaan bijleggen om de tekorten te dekken. De samenwerking binnen de Drechtsteden levert zo zijn voordelen voor de gemeenten op. Toch is er binnen de Dordtse gemeenteraad de discussie gaande om zich te beraden op haar positie binnen de Drechtsteden. Hoewel de grootste stad binnen dit samenwerkingsverband is de onderlinge verhouding gelijkwaardig. Woensdagavond kwam de raad in een besloten brainstormsessie bijeen om zich hierover met elkaar te beraden. Met zijn allen? Nee, bijna met zijn allen. De SP verliet deze bijeenkomst, omdat zij de beslotenheid in strijd met de transparantie van openbaarheid van bestuur vond.

Geef een reactie