DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de Spuiboulevard, die ruim een halve eeuw na de vorige metamorfose ingehaald blijkt door de tijd en ontwikkelingen.

Het DDR-achtige aanzicht van de Spuiboulevard verdwijnt stap voor stap onder de slopershamer. Treurig? Ach welnee, het geheel was een product van een bestuurlijke ingeving, gekoppeld aan de waan van de tijd. Zeg maar gerust een proeve van bekwaam megalomaan denken. Een Spuiboulevard lopend tot ergens aan de Noordendijk en alles wat op de route ernaartoe liep, lag of stond, zou gedempt of gesloopt worden. In Rotterdam werd het stadscentrum gebombardeerd, in Dordrecht werd er in de jaren vijftig en zestig vrijwillig en onherstelbaar gesloopt. En een boulevard gecreëerd die deed denken aan een bestuurlijke Boulevard of Broken Dreams. Kortom, een boulevard zonder enige allure die meer had van een vlag op een strontschuit.

Bestuurlijk vandalisme

De stedenbouwkundigen en gemeenteraad van de jaren vijftig vonden dat het autoverkeer alle ruimte moest krijgen door de historische binnenstad, want dit was nodig om de stad economisch goed laten functioneren. In 1962 werd het saneringsplan voor de Dordtse binnenstad door de gemeenteraad goedgekeurd en werd er begonnen met de rigoureuze afbraak van delen van de binnenstad. Door de tijdsbril van nu gekeken mag je het bestuurlijk vandalisme noemen. Maar de auto was de heilige koe en diende alle ruimte te krijgen. Daarom vond men dat Spuiboulevard moest uitgroeien tot een grote rondweg tussen de grens van de historische stad en de 19e eeuwse schil. De grote afbraak kon in 1962 gaan beginnen met instemming van de gemeenteraad.

GEB

Aan de toenmalige nieuwe burgemeester Van der Lee is het te danken dat begin jaren zeventig de sloopwoede en kaalslag in de binnenstad een halt werd toegeroepen. Jaren heeft de stad nodig gehad om weer enigszins toonbaar te worden, zoals wij haar nu kennen. Overigens hebben we het huidige Stadskantoor ook te danken aan dezelfde Van der Lee. Eigenlijk was het de bedoeling dat dit gebouw het nieuwe kantoor van het Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB) zou gaan worden. Maar in Dordrecht werd er al pakweg vijfentwintig jaar besluiteloos vergaderd over een nieuw gemeentehuis. Tot een besluit kwam men maar niet. Wederom was het Van der Lee die de knoop doorhakte: het GEB-gebouw zou het Stadskantoor worden. Einde aan de oeverloze discussies.

115 miljoen

En nu, zo’n vijftig jaar verder, gaat alles weer op de schop. Het Stadskantoor voldoet absoluut niet meer aan de eisen van deze tijd. Daar zijn alle partijen in de gemeenteraad het wel over eens. Het is een energievreter, de exploitatiekosten rijzen de pan uit. De nieuwbouwplannen voor het Huis van de Stad en Regio, een niet lekker bekkende naam, zien er goed uit. Tja, het kostenplaatje van 115 miljoen euro waar de raad mee moet instemmen volgende week dinsdag roept wantrouwen op bij criticasters. Denkend aan de Prins Clausbrug, waarvan de kosten opliepen van 8,9 naar 12,4 miljoen. Maar, zegt het college bij monde van wethouder Burggraaf, men verwacht dat het binnen deze financiële raming blijft.

Niet meer gewenst

De energie- en exploitatiekosten zullen ten opzichte van het Stadskantoor door de energiezuinige opzet drastisch dalen. En wat de plannen voor de Spuiboulevard betreft lijkt het er op dat, na de metamorfose, de stedenbouwkundige DDR-dwaling van vijftig jaar geleden een klein beetje ongedaan worden gemaakt. En de auto? Die is in de nieuwe plannen niet meer gewenst in de binnenstad. Zo gaat dat met voortschrijdende inzichten en concessies doen aan de tijd waarin we leven.

Meer actualiteiten en politiek in Studio De Witt

Meer lokale en regionale politiek en actualiteiten komen iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur aan bod in Studio De Witt op Drechtstad FM (95.7 FM en via www.rtvdordrecht.nl/radio). In het eerste uur van de uitzending bespreekt Ben Corino met diverse betrokkenen de actualiteiten. Het uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. In het tweede uur gaat Corino uitgebreid in gesprek met een hoofdgast. In het derde uur wordt aan de Politieke Stamtafel door betrokkenen gepraat over actuele/politieke zaken.