DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over het voorstel om een Dordts Burgerberaad in te voeren. Een voorstel dat op onvoldoende steun in de gemeenteraad kon rekenen. 

In de politiek worden voorstellen, met name moties en raadsvoorstellen, die niet omarmd worden afgedaan met: ‘sympathiek, veel waardering, respect voor de tijd en energie maar…’ Zo verging het ook de CU/SGP die met het voorstel voor het instellen van een Dordts Burgerberaad kwam.

Dure kerstboom

Waarderende woorden alom voor initiatiefnemers Robert de Heer en Bart de Feijter. Maar de som van de getallen na de stemming wees uit dat het voorstel was weggestemd. Alexander Kuhlmann van de VVD zag geen enkele toegevoegde waarde van een Burgerberaad. De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging en dient zijn oor te luister te leggen bij wat er speelt in de stad, wijk of buurt. Alleen Frans Bauke van de Meer (GroenLinks) zag wel het nut in van een Burgerberaad. ‘Een dure opgetuigde kerstboom’, noemde BVD-er David Schalken het idee dat de gemeenschap weer geld zou gaan kosten. En zo waren er ook twijfels over of de doelstellingen van een Burgerberaad haalbaar zijn. De teneur van het debat was dat er nogal wat open eindjes in het voorstel zaten met betrekking tot de uitvoering. Zelfs de SP zag er weinig brood in om het voorstel te omarmen. Bovendien werd er door de diverse partijen op gewezen dat de aangenomen ‘startnotitie participatie’ een kans moet krijgen om zich te bewijzen, dus ligt op dit moment een Burgerberaad niet voor de hand. Kortom, exit initiatiefvoorstel van de CU/SGP, dat slechts de steun van GroenLinks verwierf.

Initiatiefnemers Bart de Feijter en Robert de Heer. Hun voorstel voor het instellen van een Burgerberaad haalde geen meerderheid in de Dordtse gemeenteraad. (Foto: CU/SGP Dordrecht)

Bubbel

Te prematuur? De algemene beeldvorming over de betrouwbaarheid van de politiek is al langer een probleem. Het gevoel niet gehoord te worden. Het initiatiefvoorstel van de CU/SGP-ers De Heer en De Feijter had als doel de burgers te betrekken bij vraagstukken die leven in de stad en dichter bij de raad te brengen. Maar zoiets vergt organisatie en betrokkenheid van de burgers. Het roept tegelijkertijd de vraag op in hoeverre raadsleden daadwerkelijk in woord en daad de vertegenwoordigers van het volk zijn in de dagelijkse praktijk. Of zijn zij meer partijvertegenwoordigers met de daarbij behorende ideologie en hebben zij slechts oog en oor voor hun eigen achterban? En leven zij niet vooral in hun eigen politieke bubbel die pas rond de verkiezingen weer toegankelijk is? Om vervolgens na de verkiezingen de hun bekende en vertrouwde paden weer te bewandelen. En bij ingrijpende verandervoorstellen iets hebben van ‘je weet wat je hebt, maar niet wat je krijgt’.

Omdenken

Kortom, men voegt zich naar de geldende vertrouwde politieke mores, waar haalbaarheid en noodzakelijkheid belangrijke normen zijn bij de afweging van voorstellen. Dit is het beeld dat bij de gemiddelde kiezer toch wel leeft: stemmen winnen in verkiezingstijd om vervolgens op dezelfde voet verder te gaan. Of het instellen van een Burgerberaad de werkelijke oplossing kan bieden om burgers te betrekken bij de belangrijke vraagstukken die in een wijk, buurt en stad leven, is nog een vraag. Maar best wel een progressief voorstel voor een conservatieve partij. Het ‘omdenken’ in de politiek heeft nog een weg te gaan.

 

Meer actualiteiten en politiek in Studio De Witt

Meer lokale en regionale politiek en actualiteiten komen iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur aan bod in Studio De Witt op Drechtstad FM (95.7 FM en via www.rtvdordrecht.nl/radio). In het eerste uur van de uitzending bespreekt Ben Corino met diverse betrokkenen de actualiteiten. Het uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. In het tweede uur gaat Corino uitgebreid in gesprek met een hoofdgast. In het derde uur wordt aan de Politieke Stamtafel door betrokkenen gepraat over actuele/politieke zaken.