DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag van de (politieke) actualiteiten in Dordrecht en de Drechtsteden. Deze week leent zich als geen ander om stil te staan bij het belang van democratie. En de kwetsbaarheid ervan.

Deze week stonden we in Dordrecht en in de regio, net als in heel Nederland, stil bij de mensen die tijdens WO II vermoord werden door de nazi’s of sneuvelden in de strijd ertegen. De schrijnende verhalen van de schaarser wordende overlevenden uit die tijd worden door de media voor het voetlicht gebracht. Verhalen en ervaringen die aan de opeenvolgende generaties doorgegeven moeten worden, ook al is het voor de jongere generaties moeilijk te bevatten dat er een tijd was dat in Nederland de rechtsorde gedicteerd werd door een verknipte autocraat en zijn aanhang in Berlijn. En dat die uiteindelijk verantwoordelijk waren voor miljoenen slachtoffers van de vervolgingen van joden, Sinti, Roma, homoseksuelen, politieke tegenstanders en andersdenkenden tijdens het nazibewind.

Onderdrukte wordt onderdrukker

De vrije pers bestond niet meer. Kranten die toch mochten blijven verschijnen, waren onder nazitoezicht geplaatst en kregen daarmee na de oorlog het stempel ‘fout’. Goed of fout bepaalde na de oorlog de beeldvorming bij de beoordeling ervan, zonder nuance of relativering. Maar de algemene tendens was, terugkijkend op de ervaringen van de oorlog, toch vooral: ’dit nooit weer!’ Vervolgens werden de Nederlandse jongens opgeroepen om de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië te ‘bevrijden’ van de opstandelingen, die onder Soeharto de onafhankelijke Republiek Indonesië hadden uitgeroepen. De onafhankelijkheid was zeer tegen de wens van Den Haag. Er volgde een periode van wederzijdse gewelddadige excessen en militaire en burgerslachtoffers. De velden en rivieren kleurden rood. Van onderdrukte werd Nederland onderdrukker. Maar onder druk van de wereldleiders werd Nederland ingehaald door de tijdgeest en werd gedwongen de onafhankelijkheid van Indonesië te erkennen.

Landjepik

Hier staan wij vanavond bij stil. ‘Dit nooit weer!’, roepen wij sinds 1945. Tegelijkertijd moeten wij anno nu ook in Dordrecht en in de regio vluchtelingen uit diverse regio’s uit de wereld en, het meest actueel, de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne onderdak bieden. Dit omdat een aan grootheidswaan lijdende autocraat het in zijn hoofd haalt het bekende landjepik, annexatie met een mooi woord, op Oekraïne toe te passen. Dit op een wijze die doet denken aan wat in de jaren dertig en veertig de wereld in brand zette. Wat wij vanavond herdenken.

Doos van Pandora

Donderdag vierden wij de dag van de bevrijding van het nazi-juk, een feestelijke dag. Een dag later werd twintig jaar geleden ons land geconfronteerd met de politieke moord op Pim Fortuyn. Op 6 mei 2002 werd hij op het Mediapark in Hilversum op kille wijze vermoord door ene Volkert van de G. Deze man vond de denkbeelden van Fortuyn een bedreiging voor de democratische rechtstaat in Nederland. Met zijn daad zette hij juist de rechtstaat op scherp en creëerde het beeld dat er voor politiek andersdenkenden in zijn waanbeeld geen ruimte mag zijn. Sindsdien, ook onder invloed van social media, is er een Doos van Pandora geopend die het politiek klimaat vergiftigt. Meningen en bedreigingen vliegen door de ether en spelen opportunistische politici in de kaart. En hier ligt een verantwoordelijkheid voor de huidige politici. Ruimte voor de andere geluiden van politieke partijen moet er zijn in een rechtstaat, tenzij een partij zich buiten de rechtsorde plaats. Dat leert ons de geschiedenis en daar mogen wij vanavond om acht uur ook best bewust bij stilstaan. De democratie is kwetsbaar en vraagt blijvend onderhoud door ons allemaal.

Deze week in Studio De Witt

Iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur is Studio De Witt te horen op Drechtstad FM en Papendrecht FM. Ben Corino behandelt in het eerste uur de actualiteiten. Dat uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst, deze week Maria Ros. In het tweede uur staat een hoofdgast centraal. Deze week zijn dat er meerdere, want Corino blikt aan het eind van het seizoen met een groepje FC Dordrecht-supporters terug en vooruit. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden.