DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over een sluitende begroting, donkere wolken en het woningtekort.

De begroting 2024 werd vorige week dinsdag door de meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De begroting is voor deze periode sluitend, maar donkere wolken voor de komende jaren dienen zich al aan. De VSP, PvdD en SP stemden tegen, want zij vinden het beter om de tering naar de nering te zetten. Vanaf 2025 dreigt er een financieel tekort, mede veroorzaakt doordat het Rijk straks de gemeenten minder financiële compensaties zal bieden. De grootste lastenpost vormt het ‘sociale domein’. De armoede onder de bevolking is groeiend, net als de woningnood.

De VVD diende een motie in om te onderzoeken of het een idee is om een  ‘Doorstroommakelaar’ aan te stellen. Of die kan bijdragen aan passende woonruimte voor de diverse groepen. Een idee dat bij woningcorporatie Trivire al sinds 2021 naar tevredenheid werkt. Deze motie werd aangenomen. Het is maar de vraag of de gewenste groei naar 140.000 inwoners binnen de gestelde termijn haalbaar is. Bouwen in de polders staat voor de Dordtse politiek gelijk aan vloeken in de kerk. Daar wil men de electoraal gevoelige vingers niet aan branden, althans voorlopig niet. En om te voorkomen dat het verkeer niet vast gaat lopen in de groeiende stad is het voornemen om wethouder Rik van der Linden het komende halfjaar een Mobiliteitsplan 2040 te laten bedenken.

De raad stemde met ruime meerderheid in met het toepassen van het voorkeursrecht op  de 44 woningen Weeskinderendijk-Oost. Als een bewoner zijn woning wil verkopen moet deze eerst aan de gemeente aangeboden worden. Dit alles omdat de gemeente de grond nodig heeft voor de realisering van het woningbouwproject Maasterras. Dit geeft veel onrust en onzekerheid onder de bewoners. De VSP diende een motie in waarin de partij stelt dat de gemeente de bewoners financieel ruimhartig compenseert en helpt met het vinden van een gelijkwaardige woning. De coalitiepartijen VVD, GL, CU/SGP minus het CDA denken dat de gemeente dit niet kan waar maken. De motie werd in ruime meerderheid aangenomen. Maar het staat het college, in de persoon van wethouder Maarten Burggraaf, vrij om de breed gedragen motie naast zich neer te leggen.

Meer actualiteiten en lokale/regionale politiek iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur in Studio De Witt op Drechtstad FM.