DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de gemeentelijke financiën en de mogelijke plannen om meer hoogspanningsmasten neer te gaan zetten in de Biesbosch.

De Kadernota 2024 die het Dordtse college vrijdag presenteerde, ziet er voor het komende jaar financieel gezond en bestendig uit. Maar toch verschijnen er aan de horizon al wat donkere wolken voor de komende jaren. Niet zozeer voor de evenementen, want daar werd al eerder het mes in gezet, wanneer we denken aan wijlen de Kerstmarkt.

Regenboogstad

Groot, groter, grootst, dat werkte niet meer in Dordrecht en dan hebben we het niet eens over de inhoud van het evenement, waar de kwaliteit van de aangeboden producten niet aantrekkelijk genoeg meer was en geen onderscheid bood ten opzichte van wat elders in de decembermaanden bezocht kon worden. Wel meer oog voor bijvoorbeeld het stadsfeest Big Rivers en in de slipstream ook meer aandacht voor bijvoorbeeld Dordrecht Pride. Ten slotte heeft Dordrecht haar status van Regenboogstad voor de komende jaren weten te verlengen. Portefeuillehouder Chris Benschop is hier gelukkig mee. Want er is wat haar en het college betreft op dit gebied nog veel aandacht aan te besteden op scholen, bij (sport)verenigingen en in breder maatschappelijk verband.

Donkere wolken

De stadsfinanciën zijn op orde, zegt portefeuillehouder Peter Heijkoop. Voor dit jaar positief en volgend jaar wordt er dan nog wel op quitte gespeeld, maar daarna wordt het al somberder. Mede onder invloed van de ontwikkelingen in de wereld, Oekraïne, stijgende prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen, die ongetwijfeld van invloed zullen zijn op de plannen die het college zich heeft voorgenomen. Er zal meer op de centjes moeten worden gelet. Er gaan bezuinigingen komen. Waar precies weet men nog niet. Concrete voorstellen moet nog gaan komen. En wat de invloed op de voorgenomen en gewenste bouwprojecten zal zijn, laat zich raden. Projectontwikkelaars kiezen een risicomijdende aanpak. Landelijk worden er projecten stilgelegd, tijdelijk geparkeerd of zelfs geschrapt. Of trekken zich zelfs uit projecten terug. De tijd van de gemeentelijke broekriem aanhalen, de donkere wolken, laat niet zolang meer op zich wachten. Er gaan keuzes gemaakt worden die aan de inwoners van Dordrecht niet ongemerkt voorbij zullen gaan.

Horizonvervuiling

En de Eneco-gelden die op de spaarrekening van de gemeente geparkeerd staan dan? Voor een deel is dit al gereserveerd en zijn daarmee de plannen die men er voor heeft veilig. Waar over pakweg twee à drie jaar de pijn gevoeld zal worden, blijft vooralsnog onduidelijk. Ongetwijfeld is nieuwe betaalbare huisvesting minder snel te realiseren, wat dan weer gevolgen zal hebben voor de lange wachtlijst van inwoners, waaronder jongeren, voor een betaalbare woning. Dit geldt trouwens niet alleen voor Dordrecht. Dure appartementen zullen nog wel over de toonbank gaan. Ook in Zwijndrecht bouwt men driftig langs de rivier dure appartementen met zicht op Dordrecht. Je reinste horizonvervuiling door deze ongebreidelde hoogbouw. Van je buurgemeente moet je het maar hebben.

Hoogspanning

Over horizonvervuiling gesproken. Wethouder Tanja de Jonge moet zich buigen over hoe zij de financiën voor het Dordtse deel van de Biesbosch kan rondbreien. Zoeken naar inkomsten, bijvoorbeeld uit betaald parkeren, en mogelijk andere inventieve oplossingen. De Biesbosch, daar moeten we zuinig op zijn. Daar denken ze op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat anders over. Samen met TenneT zoeken zij naar een nieuwe 380KV hoogspanningsverbinding, want er is uitbreiding van het stroomnet nodig. En ja, een doorkruising van de Biesbosch wordt onderzocht. Een ondertussen mag De Jonge zoeken naar inkomstenbronnen om het mooie recreatie en natuurgebied in stand te houden.