Actueel

reageer als eerstvr 14 jun 2019

Politiek Gezien: Dossier Kromhout van de plank

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week zag hij het ‘Dossier Kromhout’ weer van de plank komen.

‘Dossier Kromhout’, u weet wel: de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils, werd op de valreep van de commissievergadering Sociale Leefomgeving door PvdA-er Cor van Verk van de politieke plank gehaald. Ter opfrissing: een dossier waarin op communicatieniveau van alles mis ging. Een soort Wet van Murphy: alles wat fout kan gaan, zal fout gaan. Zo laat de omstreden verhuizing van de dagopvang van de Dubbeldamseweg naar het Kromhout zich het best omschrijven. Er werd wat politiek gejokkebrokt door de bestuurders over het moment waarop de informatie over de verhuizing tot hen kwam. Daar waar wethouder Heijkoop dit ergens in januari 2018 vernam, beweerde collega Sleeking dat deze informatie pas maanden later op zijn bureau belandde.

Boosheid

Omwonenden voelden zich onbegrepen, niet gehoord. Klaagden over de misstanden en overlast rondom de locatie van het Leger des Heils. De druppel was dat zij niet werden gekend in de verhuizingsplannen. Tijdens commissievergaderingen van de gemeente waren de bewoners bij de behandeling van dit onderwerp massaal aanwezig. Boosheid voerde de boventoon. Wethouder Heijkoop was in de vergadering het mikpunt van de boze bewoners. Onterecht, zo bleek later. De rol van wethouder Sleeking bleef wat op de achtergrond. Tenslotte was het een besluit waarmee het voltallige college had ingestemd en was de verhuizing door het Leger des Heils meer in de mededelingensfeer aangekondigd.

Spreiding

De verhuizing verliep verder vlekkeloos, maar de buurtbewoners zijn nog steeds niet content en hebben het gevoel dat de buurt gedegradeerd is tot een maatschappelijk afvoerputje. Toch wordt er gekeken of spreiding van opvangvoorzieningen te realiseren is. Tenslotte is de dak- en thuisloosheid een groeiend maatschappelijk probleem. In het door de PvdA georganiseerde Politiek Café bij DOOR stond dit thema deze week centraal. Sprekers uit de politiek, psychiatrie, maar ook ervaringsdeskundigen lieten hun licht schijnen op dit probleem.

Protest op het Kromhout. (Archieffoto: Thymen Stolk)

Politiek oordeel

Nu weten we dat wethouder Sleeking per 1 juli zijn werkzaamheden weer gaat oppakken, nadat hij eerder dit jaar een zware operatieve ingreep moest ondergaan. Hij herstelde en neemt dus het stokje van zijn invalster Rinette Reynvaan weer over. Mooi op tijd, met het oog op de behandeling van de Kadernota. De terugkomst van Sleeking is voor PvdA-er van Verk het moment om het Kromhout-dossier van de plank te halen. De behandeling stond eigenlijk pas na het zomerreces op de rol. De timing om dit kenbaar te maken was een beetje ongelukkig. Van Verk was dinsdagavond de voorzitter van de Commissie Sociale Leefomgeving. En bij het punt ‘agendering voor de komende raadsvergadering’ vroeg hij de commissieleden in te stemmen met het behandelen van het Kromhout-dossier voor het reces. Maar voor de PvdA-er moest er nog een politiek oordeel worden gegeven over het dossier, waar kanttekeningen geplaatst worden bij de rol van Sleeking.

Motie

Voor Van Verk getuigt het van een politiek ethisch juist handelen om de wethouder niet in het ongewisse te laten over zijn positie. En als het komt tot een motie, dan gaat het wat hem betreft niet over de motie van Vrolijkheid, aldus Van Verk. De meerderheid van de commissie deelde uiteindelijk het standpunt van de PvdA-er. Dus voor het zomerreces zal de rol van wethouder Sleeking op de politieke weegschaal worden gewogen.

Deze week in Studio De Witt

Zaterdag is Gerda Bosdriesz (63) de hoofdgast in de uitzending van Studio De Witt, van 10.00 tot 13.00 uur op Drechtstad FM. Zij was ruim vijftien jaar voorzitter van de stedenband-stichting met Bamenda (Kameroen) en was ook voor die tijd, via de politiek en haar werk voor emancipatie en vrouwenrechten, al betrokken bij de stedenband. Gerda was wethouder in Dordrecht van 1998 tot 2002. Op 1 mei droeg zij bij de Stichting Dordrecht-Bamenda het voorzitterschap over aan Annemiek Schipper. Gerda is door haar jarenlange betrokkenheid van groot belang geweest voor de stedenband. Onder haar voorzitterschap bleef de stichting steeds een stabiele organisatie die haar activiteiten uitbreidde en ook in tijden van bezuiniging en tegenwind met enthousiasme bleef uitvoeren. Haar inspiratie: “Door mensen uit Dordrecht en Bamenda met elkaar in contact te brengen gaan je ogen open voor het leven van anderen. Je leert elkaar kennen en werkt samen.”

In het tweede uur is er de aandacht voor de actualiteit uit Dordrecht en Drechtsteden. Dichter van Dienst Peter M. van der Linden.

Het derde uur staat in het teken van de politiek actualiteit aan de Politieke Stamtafel.

 

Geef een reactie