DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week onder meer over de alsmaar voortdurende impasse rond het Teerlink-pand bij de ingang van de Kalkhaven.

De politiek, zowel landelijk, provinciaal als lokaal, geniet van het reces. Misschien wel ergens op een verregende camping. Het equivalent van een tentenkamp, om te ervaren hoe het is. Zij hebben echter wel de keuzevrijheid om te besluiten alsnog richting zonniger oorden te trekken. Wat, zo lees ik in de media, veel Nederlanders alsnog last minute doen.

In de koelkast

De welverdiende vakantiegang wordt gemaakt, vliegtuigen vol toeristen, files op weg naar het zonnige zuiden. Alle goede stikstofbedoelingen ten spijt, nu effe niet. Straks zullen we ons weer druk maken over het klimaat en de negatieve gevolgen van de uitstoot van het verkeer en over fijnstof en stikstof. Nu even niet druk maken over de stagnerende woningbouwprojecten, het geplande aantal woningen dat niet wordt gehaald. Of over woningbouwprojecten die voorlopig zelfs in de koelkast verdwijnen. Zo ook in Dordrecht. De nieuwbouw van de 451 woningen in Nieuw Thureborgh, aangrenzend aan het Weizigtpark, is opgeschort naar 2025. En dan nog is het de vraag of dit dan wel gerealiseerd kan worden. Met subsidie hoopt de gemeente het project te redden.

Bon op bon

Maar in de recesperiode kunnen kleine berichten groot nieuws worden. Zo stelde de Fractie van Waardhuizen schriftelijke vragen aan het college over het gedoe op de Vriesebrug. Daar wordt de ondernemer van de Kleine Griek de laatste tijd op de korrel genomen door handhavers en keer op keer op de bon geslingerd als hij zijn goederen aan het lossen is. Terwijl hij er al jaren zit en nooit problemen had. Veranderde regelgeving? Of gewoon een overijverige dienstklopper? Hier wil FvW graag antwoord op krijgen van het college, maar dat heeft daar maximaal zes weken de tijd voor en hoeft er dus het vakantiereces niet voor te onderbreken. Ondertussen vergaart de ondernemer bon op bon. Ook andere ondernemers uit de binnenstad klagen over de soms niet duidelijke regelgeving waar de handhavers mee op pad gestuurd worden.

(Archieffoto: Stolk Fotografie)

Teerlink

Het Teerlink-pand. Weer heeft een politieke partij het Teerlink-pand omarmd. Wanneer het om omarming gaat, mag het pand rustig spreken van wisselende contacten. Iedereen vindt er wat van en iedereen wil het pand koesteren en redden. Dit keer heeft de Partij voor de Dieren het redden van het pand tot doel gesteld in haar schriftelijke vragen aan het college. Is dit goed? Ja natuurlijk, het is een beeldbepalend gebouwtje, een gemeentelijk monument, en politiek gezien het symbool van onmacht en politiek en bestuurlijk onvermogen. Het gebouw verpaupert en dreigt op te lossen in de ijzeren en halsstarrige greep van eigenaar Van Pelt.

Impasse

Al jaren roert de politiek zich hierover. De VVD in het verleden bij monde van haar toen nog jonge fractielid Rolin den Heijer, die stelde dat er door de gemeente tegemoet moest worden komen aan de verbouwingswensen die Van Pelt met het gebouw voor ogen heeft. Een de toenmalige wethouder Sleeking die vasthield aan de monumentenstatus van het gebouw. En een raad die het in meerderheid wel eens was met Sleeking. Nu, jaren verder, is er nog geen enkele stap gezet om uit de impasse te geraken. Ook niet door het huidige college. Ach, en iedereen praat, iedereen praat, iedereen praat te veel, is de vrije vertaling van de song Everybody Talks. Het wordt tijd dat de gemeente en Van Pelt eens de koppen bij elkaar steken om met een oplossing voor het Teerlink-pand te komen.

Meer actualiteiten en politiek in Studio De Witt

Meer lokale en regionale politiek en actualiteiten komen iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur aan bod in Studio De Witt op Drechtstad FM (95.7 FM en via www.rtvdordrecht.nl/radio). In het eerste uur van de uitzending bespreekt Ben Corino met diverse betrokkenen de actualiteiten. Het uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. In het tweede uur gaat Corino uitgebreid in gesprek met een hoofdgast. In het derde uur wordt aan de Politieke Stamtafel door betrokkenen gepraat over actuele/politieke zaken.