Actueel

reageer als eerstvr 19 jul 2019

Politiek Gezien: gedonder bij D66

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week belicht hij de heibel bij D66 Dordrecht, waar deze week de leden het bestuur naar huis stuurden. 

Intern is er gedonder in de glazen bij D66 Dordrecht. Waar gaat het om? Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 trad de partij met een fractie aan met allemaal nieuwe gezichten. Vooraf werd er door de buitenstaanders met enige verbazing gekeken naar de namen en plaatsen van de kandidaten op de lijst. Zo stond de vertrouwde naam van Nelleke de Smoker op een lage plaats. Onverkiesbaar, was de inschatting. Maar bij de verkiezingsuitslag viel ook een ander vertrouwd gezicht, Paul Tiebosch, buiten de boot. De fractie die aantrad was volledig nieuw, zonder gemeenteraadservaring.

Heibel

Nu, zo’n anderhalf jaar verder, mag men concluderen dat de nieuwe fractie haar draai heeft gevonden. Ogenschijnlijk, zo bleek deze week. Niet zozeer de fractie staat ter discussie, maar intern rommelt het behoorlijk binnen de Dordtse D66. Maandagavond besloten de leden van D66 Dordrecht hun afdelingsbestuur naar huis te sturen. De meerderheid van de leden concludeerde dat hun bestuur “niet altijd goed” had gefunctioneerd. Kortom, er is heibel in de D66-tent. En het begon eigenlijk al voor de verkiezingen. D66-lid Ahmet Polat was de voorzitter van de samenstellingscommissie van de verkiezingslijst. Binnen D66 was al in 2017 de afspraak gemaakt dat de leden van de commissie niet op de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen zouden staan. Toch stond Polat, als lijstduwer, op de lijst. Vervolgens verwierf hij zoveel voorkeursstemmen dat hij gekozen werd.

Coupe

Niet de persoon, maar de handelswijze tegen de afspraken in viel slecht bij de leden van D66. In een ledenvergadering vielen verwijten over racisme en discriminatie. Kortom, intern waren de rapen gaar. Het verwijt dat er sprake is van gestuurde vergaderingen was gevallen. Het bestuur zou buitenstaanders een ‘cadeau-lidmaatschap’ hebben gegeven als waardering voor verleende diensten aan het bestuur. Het vreemde bij D66 is dat dit soort tijdelijke snuffelstage lopende aspirant-leden volledig stemrecht hebben. Het nu weggestemde bestuur wordt verweten dit in haar voordeel gebruikt te hebben en zo de vergadering in juni 2018 naar haar hand te hebben gezet. Er had een coupe plaatsgevonden binnen D66 Dordrecht in het voordeel van het afdelingsbestuur, was het verwijt van een deel van de fractie.

 De huidige D66-fractie met Osman Bosuguy, Kevin Noels, Ahmet Polat en Karin Castelijn. (Archieffoto: Thymen Stolk)

 

Klungelig

Fractievoorzitter Kevin Noels was des duivels richting het afdelingsbestuur. Verdachtmakingen over vriendjespolitiek en belangenverstrengeling kleurden de atmosfeer. Het had allemaal iets van een coupepleging in een bananenrepubliek. Klungelig en beschadigend. Het landelijk bestuur werd ingeschakeld. Er volgde een onderzoek over de gang van zaken in Dordrecht. Het onderzoek volgde en werd in april van dit jaar gepresenteerd. De leden wilden dit in mei bespreken, maar het bestuur blies de bijeenkomst af. Vervolgens vond maandag tegen de zin van het bestuur de vergadering alsnog plaats. Het bestuur maakte bij het landelijk bestuur bezwaar tegen de door leden uitgeroepen vergadering. Het bezwaar werd afgewezen. De vergadering kwam er alsnog en de leden besloten het afdelingsbestuur naar huis te sturen.

 

Machtsstrijd

Winnaars? Nee, winnaars kent deze politieke soap niet. Het zijn geen beroepspolitici, maar betrokken hobbyisten die vanuit belangstelling zich inzetten voor de stad. En  die nu in een machtsstrijd verwikkeld raakten en onderling elkaar het leven zuur maken en beschadigen. Dat kan de bedoeling van een liefhebberij niet zijn. Maar wel heeft het gevolgen voor de onderlinge verhoudingen. En er ligt ook nog steeds het verwijt van het oude bestuur over discriminatie en racisme. Deze beschuldiging wordt op verzoek van de ledenvergadering door het landelijk D66-bureau verder onderzocht.

Deze week in Studio De Witt

Hoofdgasten Studio De Witt (iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur op Drechtstad FM) zijn deze week Ada d’Hamecourt en haar levenspartner Ton Delemarre. Beiden zijn in Dordrecht zeer actief op cultureel en maatschappelijk gebied. Maria Ros is de Dichter van Dienst en in het derde uur wordt verder ingegaan op de politieke actualiteit in Dordrecht en Drechtsteden aan de Politieke Stamtafel.

Ben Corino gaat gedurende de ‘zomerstop’ van Dordt Centraal Weekend (de komende zes weken) op ‘politiek reces’.

Geef een reactie