DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de nasleep van de Provinciale Statenverkiezingen, winnaars, verliezers en overstappers.

Terwijl de landspolitiek in rep en roer is, verstikt door de stikstofdiscussie, likken de grote verliezers van de Provinciale Statenverkiezingen Forum voor Democratie en CDA de wonden. De FvD-leider gaf er op de voorlopige uitslagenavond in Egmond maar een positieve draai aan en blikte positief de toekomst in met de opmerking dat hij met zijn volgelingen de weg van de lange adem bewandelt. Hij bagatelliseerde hiermee de enorme draai om de oren die de partij onder zijn onnavolgbaar politiek leiderschap moest incasseren.

Afscheidingen en weglopers

Gebrek aan politieke realiteitszin? Zijn optreden doet denken aan een gladde tweedehands autoverkoper die je een glimmende wagen probeert aan te smeren, waarvan een kenner weet dat die niet door een integer uitgevoerde APK-keuring komt. Zetelverlies voor het FvD in de Provinciale Staten en daarmee ook in de Eerste Kamer, waar de partij vier jaar geleden een knallende overwinning wist te behalen en twaalf zetels wist te bemachtigen. Die zij de daarop volgende vier jaar op één zetel na wisten te verspelen door afscheidingen en weglopers. In de Provinciale Staten was het beeld niet veel anders. Met een schamele één zetel eindigen en vervolgens de nu verkregen twee zetels positief verkondigen als een winst. Tja, in de psychiatrie omschrijft men dit beeld als illusionaire vervalsing van de werkelijkheid.

 

Dan van Leeuwen en Ruby Pichel vormen sinds kort samen de Dordtse fractie van Forum voor Democratie. (Foto: FvD)

Praktische overstap

In Dordrecht deed zich ook een ontwikkeling voor. Ik meldde al eerder dat de Dordtse PVV geen deel meer uitmaakt van de gemeenteraad. Het enige PVV-raadslid Dan van Leeuwen was opgestapt. Hij had gebroken met de partij, met als reden dat de communicatie met Provincievoorman Henk de Vree niet lekker liep. Verder wilde Van Leeuwen, beschaafd en slim als hij is, zich er niet over uitlaten. Hij ging verder als de Fractie van Leeuwen. Dit slechts voor zeer korte duur. Alleen is maar alleen, zal hij gedacht hebben. Immers, een afscheider wordt in de gemeenteraad niet voorzien van de faciliteiten die een gekozen partij geboden wordt. Geen eigen kamer, geen ondersteunende commissieleden die je het werk lichter maken. Dus aansluiting bij een andere partij is praktisch gezien het handigst. Daarom werd de overstap naar de eenmansfractie of juister de eenvrouwsfractie van Forum van Democratie van Ruby Pichel gemaakt. Daags voor de verkiezingen meldde Pichel verheugd dat haar partij al de eerste zetelwinst in Dordrecht had behaald. Een verdubbeling van het aantal zetels van haar partij in de Dordtse gemeenteraad. Een euforie die doet denken aan het befaamde balletje-balletjespel.

Zorgelijk

Een euforie ook die de Dordtse CDA-ers na de voorlopige verkiezingsuitslag ’s avonds in het Provinciehuis niet ten deel viel. Een pak slaag van jewelste van de kiezers was hun ten deel gevallen. “Zorgelijk”, zo reageerde de aanwezige Dordtse wethouder Peter Heijkoop. Hij legde het verband met het landelijk beeld en beleid van het kabinet, waar het CDA deel van uitmaakt. Niet alleen rondom de stikstofdiscussie, maar al eerder hekelde hij het sociaal beleid van het kabinet, dat te weinig oog heeft voor de gevolgen van het beleid voor de zwakkeren in de maatschappij. Een electorale rampspoed die zijn partij over zichzelf afriep. Wat niet gezegd kan worden van het lokaal goed opererende CDA in Dordrecht. En de Boer Burger Beweging? Die moeten in onze provincie de overrompelende verkiezingswinst met een no nonsense frisheid gaan waarmaken. De kiezer heeft gewikt, gewogen en gekozen!

 

Meer actualiteiten en politiek in Studio De Witt

Meer lokale en regionale politiek en actualiteiten komen iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur aan bod in Studio De Witt op Drechtstad FM (95.7 FM en via www.rtvdordrecht.nl/radio). In het eerste uur van de uitzending bespreekt Ben Corino met diverse betrokkenen de actualiteiten. Het uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. In het tweede uur gaat Corino uitgebreid in gesprek met een hoofdgast. In het derde uur wordt aan de Politieke Stamtafel door betrokkenen gepraat over actuele/politieke zaken.