DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale of Drechtstedelijke politiek. Deze week (natuurlijk) over de naderende afronding van de formatie in Dordrecht. 

Het heeft er alle schijn van dat de formatieonderhandelingen tussen de beoogde coalitiepartijen ergens aan het einde van deze maand klaar zijn. De verwachting leeft dat in de gemeenteraadsvergadering van 31 mei de wethouders voor de komende vier hun aanstelling tegemoet kunnen zien. Maar op basis van wat, is op dit moment nog gissen.

Krappe meerderheid

Een programma-akkoord op hoofdlijnen is de insteek geweest voor de onderhandelingen tussen de VVD, GL, CU/SGP en het CDA. Met andere woorden; geen dichtgetimmerd verhaal dat voor de komende vier jaar leidend zal zijn. Hiermee hoopt de coalitie, met een meerderheid van slechts één zetel, de oppositie tegemoet te komen en te betrekken bij het beleid. Pragmatisch gezien is dit de beste insteek die de coalitiepartijen voorstaan. Maar dit alles valt of staat met de inhoud van het straks gepresenteerde programma-akkoord.

Energiearmoede

Interessant is de visie op wonen, armoedebeleid, energietransitie en ook de jeugdzorg van de coalitiepartijen. Want hier liggen grote problemen op de loer. Denk bijvoorbeeld aan de stijgende energiekosten als gevolg van de ontwikkelingen in Oekraïne. Energiearmoede die gezinnen aan de inkomensondergrens gaat treffen en waarschijnlijk meer groepen. Ook het bouwen van nieuwe woningen is een probleem. De woningmarkt is vastgelopen. Materiaalkosten zijn gestegen, bouwvergunningen zijn problematisch als gevolg van de stikstofverordeningen. Bouwprojecten plannen kost, van plan tot realisatie, normaliter zo’n tien jaar. Deze termijnen staan ter discussie, wat druk legt op de woningmarkt. De vraag is groter dan het aanbod, zeker in sociale woningsector.

Eilandjes

De problemen in de jeugdzorg zijn bekend. Maar het functioneren van de gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid voor de jeugdzorg liep in de afgelopen jaren niet nu echt op rolletjes qua samenwerking. Als het erop aan kwam was er eerder sprake van gemeentelijke eilandjes dan dat men voor een eenduidige aanpak koos. Ben benieuwd of deze coalitie dit gaat continueren of meer ‘out of the box’ durft te denken in de aanpak van het jeugdzorgbeleid en misschien een eigen koers durft te varen.

Reserves

Daarnaast liggen bezuinigingen op de loer. De gemeentelijke schatkist die flink wat Eneco-gelden bevat, is natuurlijk niet onuitputtelijk en uitgaven liggen deels al vast. Doen of er nog veel reserves in de toekomst zullen zijn, is niet reëel. Dit zal ongetwijfeld een rol spelen in de visie en het beleid van dit college. Ongetwijfeld ook zullen de oppositiepartijen hun kanttekeningen gaan plaatsen bij het programma-akkoord, wanneer zij dit in de week voorafgaand aan 31 mei ontvangen.

Gewoon Dordt

Overigens is het begrip oppositie ook betrekkelijk. De oppositiepartijen hebben al twee keer overleg met elkaar gehad. Gewoon Dordt, geen coalitiepartij, hoorde niet bij de genodigden voor dit overleg. Blijkbaar dicht men GD pro forma een plek dicht toe tegen de coalitie aan. De praktijk zal uitwijzen of GD de officieuze 21e zetel van de coalitie zal zijn. In de wetenschap dat VVD-er Marc Merx plaats zal nemen in het college moest er een nieuwe fractievoorzitter voor de VVD gekozen worden. Met zijn 27 jaar is de gekozen Rolin den Heijer de ‘coming man’, na vier jaar fractielidmaatschap. Bij het CDA neemt niet, zoals werd verwacht, Jan van Dam Timmers het fractielidmaatschap op zich, maar Franciske van Vugt-Roose. Maar of verandering van politieke spijs doet eten, dat zien de komende vier jaar.

Meer politiek in de radio-uitzending van Ben Corino’s programma Studio De Witt.

Rolin den Heijer, de nieuwe fractievoorzitter van de Dordtse VVD. (Foto: VVD Dordrecht)