DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de spanning tussen bouwambities en natuur(beleving).

‘Verduurzamen’ is het woord dat momenteel de klok slaat, landelijk, regionaal en op het Stadskantoor van Dordrecht. Net als de begrippen armoede en specifieker energiearmoede, iets wat overigens nu ook een groeiende groep middeninkomens lijkt te treffen. Dit alles is in een crisistijd, waarin de woningnood steeds schrijnender wordt.

Gemêleerd

Bouwprojecten worden afgeblazen of tijdelijk in de ijskast gezet, wat in schril contrast staat met de roep om te bouwen, te bouwen en nog eens te gaan bouwen. Ga hier als bestuurder van een stad maar eens aan staan. Partijpolitiek speelt hier eigenlijk geen rol in. Je mag als partij voorstaan dat er meer voor het middensegment en het duurdere segment gebouwd moet worden. Goed voor stads schatkist, de middenstand en een gemêleerd inkomenspeil van de bevolking. Dat is het beeld dat uitgedragen wordt en wat op zich geen onzin is. Een gemeente waarin de bevolking alleen maar bestaat uit minimuminkomens is eenzijdig en beperkt de ontwikkelingsmogelijkheden van de inwoners op diverse terreinen. Wonen, werken, ontspanning, vermaken, goede scholen er kunnen studeren, een goede gezondheids- en welzijnszorg en sociale voorzieningen. Maar ook goed OV, dat de stad, maar ook de regio goed bereikbaar en toegankelijk maakt voor iedereen.

Verbeterde relatie

De impact die landelijk beleid, dat in een aantal gevallen gerust zwabberbeleid genoemd mag worden, heeft op het lokale bestuur, mag niet onderschat worden. Het moet gezegd worden dat in Dordrecht gezocht wordt naar oplossingen die er toe bijdragen dat dit ten goede komt aan de inwoners. Dit college heeft wel een klimaat gecreëerd waarin samenwerking met andere partijen centraal staat. Een mooi voorbeeld is het convenant dat de gemeente en de woningcorporaties Woonbron en Trivire vorige gezamenlijk ondertekenden om de hoge energielasten van de huurders aan te pakken. Met de verduurzaming van alle huurwoningen pakt men de energiekosten aan die momenteel het besteedbaar inkomen van bewoners in de sociale huurwoningen drukken. Een goede ontwikkeling, mits de huurprijzen in de hand gehouden worden. Het is een voorbeeld van een verbeterde relatie waarin de samenwerking gezocht wordt iets wat in de voorgaande colleges niet altijd het geval was.

Gemeente Dordrecht en woningcorporaties Woonbron en Trivire hebben met elkaar afgesproken om alles in het werk te stellen om de energielasten van huurders zo spoedig mogelijk te verlagen. Vorige week zetten wethouder De Jonge (Duurzaamheid, midden) en de bestuurders van de corporaties hun handtekeningen onder de afspraken om dit te bereiken

Laatste landje

Maar waar gehakt wordt, vallen er ook spaanders. Er worden natuurgebieden en parkzones aangelegd. Veelal grootschalig van aanpak. Daarbij wordt soms voorbijgegaan aan wat klein en spontaan ontstaan is, maar wel een natuurgebiedje genoemd mag worden. Zo verdwijnt momenteel wat je gerust mag noemen het laatste landje op Dubbeldam. Het zijn twee weilandjes met daarop een hoogstamboomgaard, waarin bosuiltjes zich genesteld hebben, vogels broeden in het struikgewas en steenmarters gesignaleerd zijn. Het gebied is populair als speel- en klein natuurparadijs voor kinderen uit de buurt. Buren hadden zich ontfermd over de knotwilgen door die te knotten en maaiden er het gras.

Papieren werkelijkheid

De boer van wie de grond was, verkocht het aan een projectontwikkelaar. Die wil er een viertal riante villa’s op plaatsen. Het klopt, er is een dringende behoefte aan woningen, natuur en natuurbeleving. Belangen kunnen in strijd zijn met elkaar. Dan geldt uiteindelijk de papieren werkelijkheid van het Stadskantoor en trekt in dit geval de kleinschalige natuurbeleving van bewoners aan het kortste eind. Waar gehakt wordt, vallen zeker spaanders. En op het Stadskantoor, aan de tekentafels, gaat men verder met het bedenken van de aanleg van nieuwe geciviliseerde groenvoorzieningen.

Meer actualiteiten en politiek in Studio De Witt

Meer lokale en regionale politiek en actualiteiten komen iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur aan bod in Studio De Witt op Drechtstad FM (95.7 FM en via www.rtvdordrecht.nl/radio). In het eerste uur van de uitzending bespreekt Ben Corino met diverse betrokkenen de actualiteiten. Het uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. In het tweede uur gaat Corino uitgebreid in gesprek met een hoofdgast. In het derde uur wordt aan de Politieke Stamtafel door betrokkenen gepraat over actuele/politieke zaken.