Actueel

reageer als eerstvr 13 sep 2019

Politiek Gezien: hoe sociaal is het woningbouwbeleid?

DORDRECHT – Het sociale woningbouwbeleid van gemeenten en het bouwen in het duurdere woningsegment is een serieus issue in de Drechtsteden. De uitgangspunten van de woningcorporaties in Nederland zoals deze in het begin van de vorige eeuw werden gehanteerd zijn verlaten.

Woningen in de sociale sector die rijp zijn voor de sloop verdwijnen. Wat er voor terugkeert, zijn woningen in het duurdere segment. En minder in aantal, omdat deze woningen meer vierkante oppervlaktemeters nodig hebben. Goed voor het wooncomfort en goed voor de samenstelling van de bevolking, is het credo van de beleidsbepalers. Zo ook in Dordrecht en in de Drechtsteden. Gebouwd gaat er worden. Er ligt immers een bouwtaakstelling van de provincie en het Rijk. Ogenschijnlijk klinkt het allemaal heel plausibel. Maar is dit nu wel echt zo? Hoe zit dit nu met de starters die niet veel te verteren hebben? Die geen woning meer in hun eigen stad kunnen vinden? Waar moeten die heen? De stad maar verlaten richting de omliggende gemeenten?

De hoogte in

Deze zorg leeft binnen de oppositiepartijen in de Dordtse gemeenteraad. D66 stelde hierover deze week schriftelijke vragen aan het Dordtse college. De groeiende dak- of thuisloosheid en gebrek aan goedkope sociale huurwoningen hebben volgens deze partij verband met elkaar. En, zo stelt deze partij, het ontbreken van betaalbare sociale woningen mag nooit een reden zijn voor dak- of thuisloosheid. En daar zit hem net de pijn van dit college, maar ook in de Drechtsteden. Dordrecht wil van krimp naar groei in inwonersaantal. Dordrecht stuurt aan op inwoners met een beter gevulde portemonnee, want dat is goed voor de stad. De VVD gaat hier dan ook voor. Maar wat Dordrecht doet voor de minderbedeelden van de stad en lagere inkomens wanneer het gaat om woonvoorzieningen, daar plaatst D66 haar bedenkingen bij. De polders op het eiland zijn heilig. Immers, het eiland volbouwen met nieuwe woonlocaties kent zijn grenzen wanneer het om de leefbaarheid gaat. De hoogte in? Is een optie! Lagere inkomensgroepen het eiland af jagen? Lijkt mij niet getuigen van een sociaal-maatschappelijke realiteit. Misschien wordt het eens tijd om vast ts stellen welke grenzen aan het huidige woningbouwbeleid moet worden gesteld en hoe men inwoners met een kleinere beurs aan de stad gebonden kan blijven houden met een gericht sociaal woningbouwbeleid. Groeien is goed voor de economische positie en het aanzien van stad en regio. Maar met oog voor de huidige inwoners. En daar ligt een verantwoording bij het college en de gemeenteraad, maar ook bij de Drechtraad.

Kwetsbaar

Hoewel het niets met politiek te doen heeft werd ik, net als iedereen, geraakt door het afschuwelijke familiedrama in onze stad. Deze gebeurtenis toont de niet te voorziene kwetsbaarheid van een samenleving en laat zien hoe betrekkelijk de waan van de dag is.

Deze week in Studio De Witt

Zaterdag 14 september ontvangt Ben Corino de Dordtse decoratieschilder Corine Kraak als hoofdgast in Studio De Witt. In 1997 besloot zij, vanuit een baan in de zorg, zich om te laten scholen tot decoratieschilder. Vanaf dat moment kon zij haar creativiteit kwijt in kleuradvisering en decoratief schilderwerk. En met het geven van workshops hervond zij haar plezier in het werk. Zij houdt zich bezig met het uitvoeren van ideeën en kleurplannen als een logisch gevolg daarvan. Inmiddels is haar pakket uitgebreid met het maken van schilderijen (ook in opdracht) en illustratief werk, waaronder ansichtkaarten. Onlangs was zij betrokken bij de restauratie van het befaamde monumentale Straatman-dok in de Kuipershaven. Zij verzorgde de belettering hiervan. Met Corine praat Ben Corino over decoreren en wat hier allemaal bij komt kijken.

In het tweede uur is er de aandacht voor het nieuws uit de Dordrecht en de Drechtsteden. Dichter van Dienst is Wim Jilleba. In het derde uur wordt aan de Politieke Stamtafel verder ingegaan op de politieke actualiteiten in Dordrecht en Drechtsteden.

Studio De Witt is iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur te beluisteren op Drechtstad FM.

 

Geef een reactie