DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de puzzel die Maasterras heet. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

Het planontwerp om met een groene parkachtige overkapping over het spoor bij het Dordtse treinstation twee stadsdelen met elkaar te verbinden zag er mooi uit. Het ontwerp was onderdeel van het grotere plan van de nog te bouwen wijk Maasterras. Het plan voor de overkapping van architectenbureau Mecanoo sneuvelde op praktische gronden. Precies zoals PvdA-raadscommissielid Leo Damen al bij de bespreking van de plannen voorspelde. Kortom, het college is een illusie, een luchtkasteel, armer.

Naarstig wordt er op het Stadskantoor aan alternatieven gewerkt om de verbinding tussen de stadsdelen en de bereikbaarheid van de binnenstad optimaal te maken. No nonsense-oplossingen, zoals tunnels onder of bruggen over het spoor? Dat zal vanavond te horen zijn in het Onderwijsmuseum, waar de gemeente de alternatieven zal presenteren. Want dat er iets moet komen heeft vooral te maken met de circa 10.000 woningen die Dordrecht de komende jaren wil gaan bouwen. In het verlengde van deze desillusie ligt de locatie van de nog te bouwen nieuwe wijk Maasterras. Deskundigen zijn kritisch. Gelegen tussen de A16, het spoor en de Oude Maas. Het leefklimaat is er slecht, in de plannen die de gemeente heeft gepresenteerd ontbreekt informatie over de milieubelasting, geluidsoverlast, veiligheid en de gevolgen voor de gezondheid voor de toekomstige bewoners in dit gebied. Kortom, huiswerk voor het college.

Ook sinds jaar en dag ligt er de goederenspoorlijn, de stamlijn, voor het Dordtse Zeehavengebied. Een levensader, zo noemen de bedrijven die er van afhankelijk zijn het in een schrijven aan de gemeenteraad. Dat in de plannen van het Maasterras deze spoorlijn is weggesaneerd kwam voor BAM Infra Rail, VolkerRail Materieel, Standic en Van der Wees als een totale verrassing. Wat de gevolgen zijn voor de ongeveer driehonderd bedrijven en vierduizend werknemers en het Zeehavengebied bij het wegvallen van de stamlijn zijn vooralsnog niet te overzien. Het Rotterdamse Havenbedrijf, die het Dordtse Zeehavengebied in haar beheer heeft, is tegenstander van de opheffing van de spoorlijn. De Maasterrasplannen van het college zijn mooi en groots. De consequenties ervan ogen echter grootser.

Studio De Witt

Meer actualiteiten en lokale/regionale politiek hoor je iedere zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur in Studio De Witt, het wakkere radioprogramma van Ben Corino op Drechtstad FM/Papendrecht FM.