DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over het Binnenstadsbedrijf, bedoeld om de Dordtse binnenstad, in goed overleg met alle betrokkenen, een kwaliteitsimpuls te geven. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

Pandeigenaren, ondernemers en de gemeente hebben de handen ineengeslagen in het kader van een levendige Dordtse binnenstad. Om samen doortastend aan de slag te gaan heeft men bedacht om de stichting Binnenstadsbedrijf Dordrecht in het leven te roepen. Het borduurt voort op het eerder door de gemeenteraad aangenomen voorstel ‘Slijpen aan een diamant’.

De binnenstad als diamant die volgens de betrokken partijen gekoesterd en onderhouden moet worden. Wethouder Maarten Burggraaf, belast met de binnenstad, hield in de commissievergadering een vurig pleidooi voor het samenwerkingsmodel. Immers, de stad, lees binnenstad, is van ons allemaal. Ook van de bezoekers van buiten. Levendigheid, prettig vertoeven in de stad, goed onderhouden panden, het Teerlinkpand even terzijde, met inbreng door de genoemde partijen. Toch werden in de genoemde commissievergadering door de diverse partijen, waaronder GL, CDA en SP, kanttekeningen geplaatst. Nergens in het voorstel vonden zij de inbreng van de binnenstadsbewoners terug. Ondanks de toezegging van de wethouder dat de gemeente haar verantwoording niet delegeert aan het Binnenstadsbedrijf en zij de zorg en verantwoording voor de bewoners blijft houden, overtuigde hij de meerderheid van de commissie niet volledig. Wim van der Kruijff (CDA) en Frans Bauke van de Meer (GL) kaartten, in een radioprogramma van Drechtstad FM, het gevoelige punt aan dat het vertrouwen in de overheid momenteel laag is. Er leeft een algemeen beeld dat men teveel achteraf kan reageren. Voortvarendheid en samen aan de verbetering van binnenstad werken, daar kan men zich in vinden, maar met een democratische bewonersinbreng vooraf en niet achteraf. In plaats van instemmen met het voorstel tot het oprichten van de stichting Binnenstadsbedrijf besloot men dat het voorstel op de agenda van de gemeenteraadsvergadering (gisteren) als een bespreekstuk besproken moet worden.

Met de Tweede Kamer-verkiezingen in zicht en de uittocht van veel bekende en vertrouwde parlementariërs melden zich ook verkiesbare nieuwe gezichten. Ook de Dordtse gemeenteraadsleden Pieter Groenewege,  fractieleider van de Dordtse afdeling van de Partij voor de Dieren, en fractieleider Mehmet Safranti en commissie Abdul Maroof van DENK  maakten bekend op de ontwerpkieslijst van hun partij te staan. Groenewege op plek 9 (PvdD), Safranti op plek 10 en Maroof op plek 8 (DENK). Verkiesbare plekken? Dat weten wij pas na 22 november, wanneer de zeteldans voor de Tweede Kamer afgerond is.

Meer actualiteiten en lokale/regionale politiek iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur in Studio De Witt op Drechtstad FM.