DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over een autoluwe binnenstad en het serieus nemen van inspraak. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

De Dordtse binnenstad autoluw voor 2040 is het voornemen van dit college. Het autoluw maken van binnensteden en andere winkelgebieden, inclusief het verwijderen van parkeerplaatsen, staat hoog op de politieke agenda’s in den lande. Voorbeelden in Zuid-Holland zijn Leiden en Delft. Dit moet in Dordrecht ook kunnen, stelt het Dordtse stadsbestuur. Minder autoblik in onze oude binnenstad, meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Dan komt de grandeur van de oude panden en gevels die de binnenstad sieren ook meer tot haar recht. Goed voor het toerisme, maar ook voor de Dordtenaren zelf. Tenslotte, en dat beseffen wij niet altijd, is onze middeleeuws stad een pareltje dat gezien mag worden.

Er is echter een niet te verwaarlozen probleempje bij de uitvoering van zo’n plan: er wordt ook gewoond en gewerkt in de binnenstad. De fiets of de bus pakken vanuit de buitenwijken om te gaan winkelen in de binnenstad is niet verkeerd, maar vraagt om een mentaliteitsverandering bij de automobilist. Een opgave waar het college voor staat. Parkeergarages aan de rand van de binnenstad kunnen helpen om de autoluwe binnenstad gestalte te geven. Maar hoe los je het parkeerprobleem op van de binnenstadbewoners die hun auto parkeren op de Aardappelmarkt wanneer je er als gemeente een plantsoentje maakt met uitzicht op de Nieuwe Haven en de Grote Kerk? Met het betrekken van de direct belanghebbenden toch? En daar ging het, niet voor het eerst, mis in de aanpak en participatie van bewoners. Denk aan de Weeskinderendijk of de komst van het AZC bij de Tweede Tol. Waar de gemeente denkt dat zij goed communiceert, beleven de direct betrokken bewoners dit anders. En zo is het in het geval van de achttien parkeerkeerplekken op de Aardappelmarkt ook.

Bewoners hebben het gevoel dat de door de gemeente georganiseerde inloopavonden meer voor de bühne zijn. Dat hun inbreng er eigenlijk niet toe doet. Dat een door hen ingediend ontwerpvoorstel zelfs niet in behandeling werd genomen door het stadsbestuur. Iedereen tevreden stellen is een illusie, maar bezwaren van bewoners serieus nemen en het echte gesprek hierover aangaan is niet vrijblijvend. Niet voor het college, maar ook niet voor de gemeenteraad.

Studio De Witt

Meer actualiteiten en lokale/regionale politiek hoor je iedere zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur in Studio De Witt, het wakkere radioprogramma van Ben Corino op Drechtstad FM/Papendrecht FM.