Actueel

reageer als eerstvr 30 apr 2021

Politiek Gezien: investering van 300 miljoen

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de investeringsagenda van de gemeente Dordrecht voor de periode tot 2030.

Dordrecht gaat investeren in de stad. In de afgelopen week gepresenteerde Agenda 2030 richt het college zich op de toekomst. Met een investering van zo’n 300 miljoen euro wil het stadsbestuur een forse injectie geven aan het leefbaarder maken van de stad en het versterken van de sociaaleconomische positionering van Dordrecht.

Betaalbaar

Pakweg 4.600 woningen moeten erbij, het aantal inwoners moet dan op weg zijn naar 140.000 inwoners. Die wel gehuisvest moeten worden. Hoe verhoudt dit zich tot de aanpak van de landelijke, regionale en lokale woningnood, is de vraag. Immers, betaalbare sociale woningbouw blijft achter ten opzichte van de duurdere woningbouw. De contouren van wonen in de Spoorzone zullen tegen 2030 wel zichtbaar zijn, is de verwachting. Net als de verdere ontwikkeling van nieuwe parken binnen de stad.

Eneco

Ambitie, visie en investeren in de toekomst van Dordrecht, dit is wat Agenda 2030 uitstraalt. Gelukkig hebben daarvoor ook de Eneco-gelden. Die nodig zullen zijn om eventuele tegenvallers op te vangen. Agenda 2030 gaat over een de langere termijnvisie. Dat maakt dat het ‘coalitie-proof’ moet zijn. Wanneer het plan door de gemeenteraad wordt aangenomen zal het voor de opeenvolgende coalities en gemeenteraden een geldende leidraad. zijn. Ongeacht de samenstelling van de nieuwe colleges. “Het is niet in beton gegoten”, zegt wethouder Piet Sleeking desgevraagd. “Hier en daar mag er nog wel een beetje aan geschaafd en bewogen worden.” Maar dat is het wel. Belangrijk is dat de gemeenteraad er raadsbreed mee instemt. Want je legt er ook de bestemming van de financiële bestedingen immers voor jaren mee vast.

De hoogte in

De parkenvisie is onderdeel van dit plan. Op papier ziet het er goed uit, maar het raakt ook de visie op de sportparken. Ik denk hierbij aan discussie over de breedtesport op de Krommedijk en nieuwbouw van het stadion van FC Dordrecht. De ruimte op het Eiland van Dordrecht is schaars. De luxe om hele nieuwe woonwijken met eengezinswoningen te bouwen kent zijn grenzen. Het wordt of bouwen in de polders of we gaan de hoogte in. De polders zijn voor Beter voor Dordt heilig, zegt BVD-er Robbert de Boer. Dan ligt hoogbouw voor de hand met de wetenschap dat de stad straks 140.000 inwoners zal tellen.

Dagvaarding Chemours/DuPont

Woningen bouwen vergt een concretere visie, meer dan de starre opvatting dat bouwen in de polders niet bespreekbaar is. Vier gemeenten binnen de Drechtsteden maakten deze week bekend dat zij juridische stappen gaan ondernemen tegen Chemours/DuPont. Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden gaan deze bedrijven dagvaarden. In een radio-interview vertelde de Dordtse wethouder Rik van der Linden dat deze gemeentes van mening zijn dat de bedrijven onrechtmatig hebben gehandeld met de uitstoot en lozing van de zeer zorgwekkende stoffen PFOA en GenX. Dit willen zij laten toetsen bij de Rechtbank in Den Haag. Mocht de rechter hen in het gelijk stellen, zullen de gemeenten alle kosten die zij hebben gemaakt claimen bij deze bedrijven.

Lange adem

En hoe zit het dan met de individuele burgers? “De gemeenten richten zich alleen op de door hen gemaakte kosten, niet op claimbelangen van de individuele inwoners”, zegt van der Linden. Zij zullen eigenstandig hun juridische gang naar de rechter moeten maken. Hij verwacht wel dat wanneer de gemeenten in het gelijk worden gesteld de weg open ligt voor andere partijen en individuele claims. Voorwaarde is wel dat men beschikt over een  lange adem, tijd en geld.

Deze week in Studio De Witt

De hoofdgast die Ben Corino komende zaterdag ontvangt in de eerste twee uur van zijn radioprogramma Studio de Witt is voormalig Rabobank-bestuurder Piet Hoogendoorn. Edjo Frank is de Dichter van Dienst die het tweede uur afsluit. In dat tweede uur ook aandacht voor de actualiteiten uit Dordrecht en de Drechtsteden. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden. En een nieuwe Brief aan Johan. Diana Gerritsma richt zich hierin wekelijks tot Johan de Witt over een actueel thema.

Studio De Witt is iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur te beluisteren op onder andere Drechtstad FM.

Geef een antwoord