DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de vraag of de gemeente als een soort verkapte woningcorporatie woningen moet gaan aankopen voor gezinnen die dakloos dreigen te worden?

Het zat een aantal partijen niet lekker vorige week in de commissievergadering toen het agendapunt ‘Maatwerk huisvesting’ aan de orde kwam; het raadsvoorstel van het college met penvoerder wethouder Peter Heijkoop om 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het aankopen van tien woningen om hier gezinnen die dakloos dreigen te worden tijdelijk te kunnen huisvesten. Voor de maximale duur van twee jaar, waarna er weer plaats gemaakt moet worden voor een ander ‘dakloos’ gezin.

Niet vanzelfsprekend

Eerder was het raadsvoorstel al en passant in de gemeenteraad ingebracht, maar vervolgens naar de commissievergadering doorverwezen door de gemeenteraad. Men voelde zich op dat moment overvallen door het voorstel, hoewel het een voorstel van het college was en de coalitiepartijen de meerderheid van de raadszetels heeft. In tegenstelling tot de voorgaande jaren is het niet meer zo vanzelfsprekend dat een raadsvoorstel van het college automatisch op groen licht kan rekenen.

Statement

In het geval van dit ‘out of the box-raadsvoorstel’ uit de koker van Heijkoop leefden er nogal wat vragen bij de oppositie, maar ook bij coalitiepartner VVD. Dit bleek tijdens de commissievergadering, waarin het voorstel besproken werd. Na de uitleg van de wethouder dat “niets doen ook niet zou helpen” bleven er nog veel vragen hangen. De partijen vonden dat er behoefte was om hierover met elkaar in debat te gaan. Iets wat de op deze avond gehanteerde vergaderstructuur en ook de tijd niet toelieten. Hier ontstond ongenoegen over bij die partijen, VSP, VVD, DENK, BVD en Gewoon Dordt. Voor Irene Koene van Gewoon Dordt was de maat vol. Zij verliet de vergadering, als statement, vroegtijdig. Interrupties waren niet toegestaan, wat de nodige wrevel opwekte bij Margret Stolk van de VSP, maar ook bij de andere partijen. Kortom, men was meer aan het bakkeleien over de spelregels dan over de inhoud.

Voorwaarden

Maar waar zit voor de partijen nu de angel van het voorstel? Simpel gezegd: de vraag om drie miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop van tien woningen en deze dan als – zeg maar – vangnet beschikbaar te stellen voor die gezinnen die er voor in aanmerking zouden komen. Maar zonder dat er nog duidelijkheid is over de voorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden.

Woningzoekenden

De SP is er op tegen dat dit door de gemeente dan uit handen gegeven gaat worden aan private partijen. De VSP, VVD, DENK, BVD, SP en Gewoon Dordt wijzen erop dat Dordrecht 16.000 woningzoekenden telt en begrijpen niet dat de gemeente in het voorstel de rol van woningcorporaties gaat vervullen. Die zijn er toch al?, werd er bijna in koor geroepen. En zij moeten bij dreigende uithuisplaatsing toch hun verantwoording nemen? Maar ook bestaat er zo de twijfel hoe de gemeente garandeert dat de desbetreffende gezinnen na die twee jaar door kunnen stromen met het oog op de huidige woningnoodcrisis.

Gebakkelei

De wethouder ziet het ook als een experimenteel avontuur, dat in zijn ogen, en die van de rest van het college, kansen in zich heeft. Dat vinden ook het CDA, CU/SGP en uiteindelijk ook GL. Ruby Pichel van FvD heeft er nog zo wel haar twijfels bij. Maar tot landing kwam het op deze avond niet. En ergens in december pakt men de draad weer op wanneer er wel de ruimte voor een debat geboden wordt. Want anders gaat het gebakkelei gewoon verder.

(Foto: Stolk Fotografie)

Studio de Witt

Meer actualiteiten zijn, als de uitzendapparatuur mee wil werken, iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur te horen in Studio de Witt op Drechtstad FM en Papendrecht FM.