Ja, we mogen binnenkort weer naar het stemhokje! Op 15 maart mogen we dubbel kiezen, zowel voor de Provinciale Staten als het Waterschap. Deze verkiezingen genieten wat minder bekendheid dan de Tweede Kamer- of gemeenteraadsverkiezingen. (Foto: Stolk Fotografie)

Het begrip Commissaris van de Koning kent men doorgaans wel. En wat er zich in de gemeenteraad en de Tweede Kamer afspeelt, daar heeft de doorsneeburger ook nog wel een idee bij dankzij de berichtgeving via de media. In onze eigen gemeente kennen we vaak wel enkele gemeenteraadsleden en wethouders. Het is hier allemaal niet een ver-van-ons-bed-gebeuren. En de zaken waar men zich op gemeenteniveau mee bezighoudt, zijn redelijk concreet, zichtbaar en daardoor ook voelbaar. Waar we natuurlijk ook nog eens wat van vinden. Of het gaat over bomen die moeten verdwijnen omwille van de veiligheid en de zichtlijnen in het Weizigtpark, de woningbouwprojecten in het duurdere prijssegment, de aanpak van armoede in de stad, maar ook het beleid rond sportparken, waar wij wekelijks sporten. Allemaal zaken die wij concreet ervaren, waar we iets van vinden en de gemeenteraad en het stadsbestuur op aan kunnen spreken.

Dalend vertrouwen

Maar het enthousiasme om te gaan stemmen is niet meer zo groot. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing is dit opnieuw afgenomen. Met een opkomst van iets meer dan 47 procent van de stemgerechtigde Dordtenaren bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 bevinden we ons op een negatief hellend vlak. Het dalend vertrouwen in de politiek en in de overheid zal ongetwijfeld van invloed zijn op de opkomstcijfers. Naar mijn bescheiden mening dragen de partijen in de Tweede Kamer hier een belangrijk negatief steentje aan bij. De daar gebezigde stemmingmakende taal in de debatten, uitspraken en beschuldigingen die er over en weer vliegen, ook in de media en social media, en het populisme zijn vaak gespeend van iedere vorm van inhoudelijkheid. Het voedt vooral de maatschappelijke onrust over de waan van de dag. Het getuigt soms van een beschamend hoog infantiel niveau dat doet denken aan het gedrag op een schoolplein.

Invloed

Met deze vergelijking, besef ik mij, doe ik de gemiddelde scholier op het schoolplein waarschijnlijk tekort. Maar goed, op 15 maart mogen we weer naar het stemhokje en kiezen we de kandidaten voor de Provinciale Staten Zuid-Holland en het Waterschap. Beide organen hebben meer invloed op ons dagelijks reilen en zeilen dan wij beseffen. Het goed beheer en onderhoud van de dijken en alle verwante waterzaken zijn voor het Waterschap. Voor onze regio en stad niet onbelangrijk, lijkt mij. De provincie is onder meer bepalend voor het openbaar vervoer, denk bijvoorbeeld maar aan hoe ‘blij’ we zijn met de licentiegunning aan en de uitvoering door Qbuzz en Blue Amigo. Of met de gang van zaken rondom Chemours, om maar wat zaken te noemen.

Eerste Kamer

Maar een ander belangrijk detail is dat straks de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. Dus ook door de leden van de provincie Zuid-Holland. En in de Eerste Kamer worden de goedgekeurde wetsvoorstellen van de Tweede Kamer getoetst. Definitief aangenomen of afgewezen. Al met al een reden voor de twijfelaars onder ons, om toch te overwegen om op 15 maart wel te gaan stemmen. Ooit zei een bekend politicus: “Niet kiezen is ook kiezen”.

Meer actualiteiten en politiek in Studio De Witt

Meer lokale en regionale politiek en actualiteiten komen iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur aan bod in Studio De Witt op Drechtstad FM (95.7 FM en via www.rtvdordrecht.nl/radio). In het eerste uur van de uitzending bespreekt Ben Corino met diverse betrokkenen de actualiteiten. Het uur wordt afgesloten door de Dichter van Dienst. In het tweede uur gaat Corino uitgebreid in gesprek met een hoofdgast. In het derde uur wordt aan de Politieke Stamtafel door betrokkenen gepraat over actuele/politieke zaken.