Actueel

reageer als eerstvr 21 mei 2021

Politiek Gezien: keuzes in de Biesbosch-delta

DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks voor Dordt Centraal verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over de ontwikkelingen rond de Biesbosch-delta.

De Gebiedsvisie De Biesbosch lag vorige ter bespreking voor in de gemeenteraadscommissies Fysieke Leefomgeving en Bestuurlijke Middelen. De Sint Elisabethsvloed (1421) heeft een aardig steentje bijgedragen aan de totstandkoming van natuurgebied De Biesbosch met zijn rivieren en kreken. Een gebied dat over gemeentegrenzen heen gaat. Dordrecht, Altena en Drimmelen hebben met Staatsbosbeheer de koppen bij elkaar gestoken, met de besproken Gebiedsvisie als eerste uitkomst. Natuurlijk is de vraag wat nu leidend in het proces is. Natuur, mens, belangen van ondernemers?

Ruimte voor de mens

Nationaal Park De Biesbosch, een deltagebied dat zich uitstrekt tot het Haringvliet, is een uniek natuurgebied voor vogels, trekvogels en overwinteraars. Weliswaar is het getijdenverschil niet meer zo groot als in de periode voordat de Deltawerken voltooid werden. Er bestaat nog wat getijdeverschil doordat de schuiven van het Haringvliet op een kier staan. Goed voor de ontwikkeling van het gebied. Ook binnen Europa. De natuur is leidend in de Gebiedsvisie, maar er moet ook ruimte voor de mens zijn. Recreëren op het water en landen in De Biesbosch zelf. Maar ook de belangen van ondernemers die in en met De Biesbosch hun brood verdienen spelen mee. Deze afwegingen moeten door de politiek worden gemaakt.

Brandstof

In de uiteindelijke keuzes die gemaakt moeten worden spelen de klimaat- en milieueisen een bepalende rol. De Dordtse ‘waterondernemer’ Elio Barone sprak in namens het binnenvaartgilde en wees erop dat synthetische brandstof voor het gemotoriseerd vaarverkeer het meest voor de hand ligt. Maar dan moeten er wel de mogelijkheden voor worden gecreëerd. Aanpassing van de motoren is een eerste stap. Maar ook de mogelijkheid om synthetische brandstof te bunkeren moet er dan zijn. Volgens Barone is dit voor de georganiseerde beroepsvaart makkelijker te organiseren. Anders ligt dit voor de pleziervaart die toch ook graag in De Biesbosch vertoeft, zegt wethouder Marco Stam. Hier zal een ruimere termijn genomen moeten worden voordat de synthetische brandstofeisen verplicht zullen worden. “Je moet ook rekening houden met het belang van mensen die net een bootje hebben aangeschaft waarvan je weet dat de afschrijftermijn pakweg twintig jaar is. Deze mensen wil je niet gelijk op hoge kosten jagen.”

Overwegend positief

Een wat ruimere termijn geeft mensen de mogelijkheid om motoren aan te passen of bij aankoop van een boot rekening te houden met de nieuwe eisen. Nee, vindt Polat van D66. Het kan eerder, want volgens hem is het technisch eenvoudig om de motor geschikt te maken voor synthetische brandstof. De eerste algemene reacties van de Dordtse volksvertegenwoordigers op Gebiedsvisie De Biesbosch zijn overwegend positief. Zo pleit Wim van der Kruijf (CDA) ervoor dat achterstallig onderhoud voor het Dordtse deel van de Biesbosch snel wordt opgepakt. Dat de bezuinigingen wel hun tol hebben geëist, erkent wethouder Stam. Het Park was jaren het kind van de gemeentelijke begrotingsrekening. Onder andere Kleinpaste (Gewoon Dordt) is content met de visie, zoals die nu op tafel ligt. Maar hij benadrukt dat alles valt of staat met de afstemming tussen de gemeenten Dordrecht, Altena en Drimmelen, Staatsbosbeheer en de Provincie op de achtergrond.

Internationale uitstraling

“Uiteindelijk is er het spanningsveld tussen recreëren en menselijk gedrag versus natuurbehoud”, benadrukt Stam. En wat de realisatie van de plannen gaan kosten? Dat is eenvoudigweg op dit moment, herdenkingsjaar van de Sint Elisabethsvloed, nog niet te begroten. Maar wie weet krijgt het gebied De Biesbosch tot en met het Haringvliet dan toch uiteindelijk de begeerde status van Nationaal Park NL Delta met een nationale en internationale uitstraling.

Deze week in Studio De Witt

De hoofdgast die Ben Corino komende zaterdag ontvangt in de eerste twee uur van zijn radioprogramma Studio De Witt is kleinkunstenaar, dichter en toneelschrijver Peter de Liefde. De Dichter van Dienst die het tweede uur afsluit is Esther de Beun. In dat tweede uur ook aandacht voor de actualiteiten uit Dordrecht en de Drechtsteden. Aan de Politieke Stamtafel in uur drie meer politieke achtergronden. En een nieuwe Brief aan Johan. Diana Gerritsma richt zich hierin wekelijks tot Johan de Witt over een actueel thema.

Studio De Witt is iedere zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur te beluisteren op Drechtstad en Papendrecht FM.

 

Geef een antwoord