DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over Koningsdag, populisme en opspelend antisemitisme. 

Koningsdag komt er aan. Een dag waarop veel stadsgenoten zich in het oranje uitdossen, kinderen hun eigen vrijmarkt hebben en plezier de boventoon voert. Of Maxima en Willem het nu goed doen in de populariteitsscore of niet doet er op zo’n dag niet echt toe. De Dordtse burgervader Wouter Kolff zal op de trappen van ons monumentale stadhuis acte de présence te geven. In gezelschap van geridderde stadsgenoten. Daarna barst het feest los. Dordrecht is toch wel een beetje een Oranjestad, zeker wanneer het om feesten gaat. De gebroeders De Witt zien vanaf hun plekje de feestende massa met lede ogen aan. Waartoe een massa ook in staat is, weten zij als geen ander. De waan van de dag kan meningen en opinies in beweging brengen.

Het gevaar van populistische types is dat zij er alles voor over hebben om de gunst van het electoraat voor zich te winnen. Of het nu over niet populaire zaken als de opvang van asielzoekers gaat, herhuisvesting van Oekraïners, veiligheid, milieutransitie of de discussie over hoe veilig en gezond het wonen zal zijn op het Maasterras. Meningen worden geventileerd in ingezonden brieven of via de sociale media. Niet alle reacties zijn onredelijk, maar er zitten veel baggerreacties bij. En probeer die als lokale politicus maar eens te filteren. Dit alles tegen het decor van wat zich op dit moment op de wereld afspeelt, onder meer in het Midden-Oosten.

Het opspelen van antisemitisme leidt tot een maatschappelijke tweespalt. Onze kleine Dordtse Joodse gemeenschap ervaart dit. Zij voelen zich niet veilig meer. Na het Oranjefeest volgt de Dodenherdenking op 4 mei op het Sumatraplein. Eerder worden op 3 mei de Joodse DFC-trainer Arpad Weisz en zijn gezin herdacht bij de vier Stolpersteine bij hun voormalige woning aan het Bethlehemplein en later op de ochtend op het Arpad Weiszpad in het Weizigtpark. Het begon in de jaren dertig van de vorige eeuw met het uitsluiten van bevolkingsgroepen op basis van etniciteit of afkomst Een les voor de huidige politici, ook in Dordrecht. De landelijke oproep aan burgemeesters om een oranje keppeltje te dragen op Koningsdag lijkt sympathiek, maar is onzin. Het geeft het verkeerde signaal af.

Studio De Witt

Meer actualiteiten en lokale/regionale politiek hoor je iedere zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur in Studio De Witt, het wakkere radioprogramma van Ben Corino op Drechtstad FM/Papendrecht FM.