DORDRECHT – Ben Corino doet wekelijks verslag vanuit de lokale en regionale politiek. Deze week over ouderen die na behandeling in het ziekenhuis geen geschikte plek hebben om te herstellen en dus een ziekenhuisbed ‘bezet’ houden. (Archieffoto: Stolk Fotografie)

Niet direct een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar het vloeit wel voort uit landelijk beleid waar men op gemeenteniveau mee te maken heeft: de schaarste van verpleeghuisbedden en het gebrek aan alternatieve woonvormen voor ouderen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis, net als veel andere ziekenhuizen, raakt ‘verstopt’ met oudere mensen, opgenomen voor een behandeling voor een lichamelijk euvel. Soms kan men na een ingreep of behandeling gewoon terug naar huis, omdat thuis de opvang geregeld is. Maar steeds vaker is dit niet het geval. Door de woonsituatie of omdat er geen partner meer thuis is om voor opvang te zorgen. Of omdat de patiënt in kwestie tijdelijk, vaak na een operatie, te verward is. Of dement. En het ziekenhuis wordt er door de zorgverzekeraars op afgerekend of iemand wel of geen ziekenhuisindicatie heeft. Zo ja, dan is er geen probleem. Zo nee, dan krijgt men een lagere verblijfsvergoeding voor de patiënt. En belemmert de patiënt ook nog eens de doorstroming voor nieuwe opnames. Tja, de redenering van het ziekenhuis is bedrijfsmatig logisch. Men kan het zich niet permitteren kostgangers op de dure ziekenhuisbedden te houden.

Daarom wordt er voor gekozen die patiënten die voor een verpleeghuisopname in aanmerking komen niet meer op een ziekenhuisbed te laten logeren in afwachting van een opname in een verpleeghuis van voorkeur. Men laat de patiënt opnemen in een verpleeghuis waar een bed vrij is. In het gunstigste geval kan men later nog worden overgeplaatst naar een verpleeghuis meer in de buurt. Er zijn wachtlijsten voor opnames, dus kunnen ziekenhuizen de bedden niet laten bezetten door verpleeghuispatiënten. Verzorgingshuizen bestaan niet meer. Ze zijn taboe voor de landelijke beleidsmakers. Echter alternatieven blijven achterwege. Het begint al bij ouderen die, nadat de kinderen het huis zijn uitgegaan, eigenlijk best wel naar een kleinere woning willen verkassen. Maar die zijn er nauwelijks. Ook in Dordrecht niet. Welbeschouwd zit de ketenzorg voor de niet-vitale ouderenzorg hopeloos op slot. Nee, de gemeente is niet verantwoordelijk voor het ziekenhuis- en verpleeghuisbeleid. Ja, de gemeente is wel aanspreekbaar op de achterblijvende woningbouw en voorzieningen voor ouderen. Met politieke mitsen en maren doorbreek je de vicieuze cirkel, waarin niets van elkaar los is te zien, niet.

Studio De Witt

Meer actualiteiten en lokale/regionale politiek hoor je iedere zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur in Studio De Witt, het wakkere radioprogramma van Ben Corino op Drechtstad FM/Papendrecht FM.